Wilt u uw organisatie, netwerk of uzelf aanmelden voor de 'sociale kaart Organisaties Afrikaanse Afkomst'? Vul dan onderstaand formulier in.

Algemeen

Organisatie

Activiteiten

Doelgroep

Missie, visie en doelstellingen

- - -

Naam: Korte inhoud: Naam: Korte inhoud:

Disclaimer/Privacy Verklaring:
Op de website sociale kaart zullen van de contactgegevens alleen de naam en de website van u of uw organisatie zichtbaar zijn. De overige contactgegevens –zoals telefoonnummer en e-mailadres- zijn alleen te raadplegen door het ministerie van SZW. Het ministerie van SZW zal deze contactgegevens gebruiken om u te informeren over activiteiten en bijeenkomsten in het kader van het decennium.

De afgeschermde contactgegevens van organisaties en individuen van de sociale kaart kunnen door derden bij het ministerie van SZW worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar organisatiesafrikaanseafkomst@minszw.nl. Het ministerie van SZW zal deze gegevens alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van betrokkenen verstrekken aan derden.


De website Aanmelder.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien, voor het verwerken van uw gegevens en om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.