Sociale kaart Organisaties Afrikaanse Afkomst

 

De ‘sociale kaart Organisaties Afrikaanse Afkomst’ is een verzameling van organisaties, netwerken en individuen die zich op enige manier inzetten voor het verbeteren van de positie van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland. Met ‘Afrikaanse afkomst’ wordt bedoeld de mensen die zelf dan wel waarvan hun (voor)ouders afkomstig zijn uit Afrika ten zuiden van de Sahara.

Met deze sociale kaart wenst het ministerie van SZW een completer beeld te geven van het netwerk van maatschappelijke organisaties en actief betrokkenen. Daarnaast wil het ministerie de sociale kaart gebruiken om de informatie-uitwisseling te bevorderen.

In opdracht van het ministerie van SZW heeft het Landelijk Platform Slavernijverleden in samenwerking met het Instituut Cultural Heritage & Knowledge in 2015 een eerste aanzet gedaan voor de sociale kaart. Het netwerk is daarna verder aangevuld door het veld zelf.

Waarom aanmelden voor de sociale kaart?
Doet u mee? Door u aan te melden voor de sociale kaart helpt u mee aan het bevorderen van de zichtbaarheid van organisaties, netwerken, experts en actieve burgers die zich inzetten voor deze gemeenschap en de specifieke onderwerpen en activiteiten waar zij zich mee bezighouden. Ook kan men zo makkelijker met elkaar in contact te komen, bijvoorbeeld voor het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten.
 

Voldoet u, uw organisatie of uw netwerk aan de beschrijving en wenst u opgenomen te worden in de sociale kaart? Meld u dan aan voor dit netwerk.