Tender projecten Decade


In 2016 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een budget van 500.000 euro beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van de International Decade for People of African Descent (Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst). Dit is gedaan via een tender (nationale aanbesteding). Hier kunt u meer lezen over het proces van deze tender.

Doel
Het doel van de tender is het vergroten van de bewustwording ten aanzien van racisme en het vergroten van de weerbaarheid van mensen in de gemeenschappen door de uitvoering van educatieve projecten. Dit tegen de achtergrond van de International Decade for People of African Descent, waarbij één van de centrale uitgangspunten is dat het Nederlandse Kabinet inzet op de bestrijding van anti-zwart racisme.

Transparant
Onderstaand document geeft het proces van deze tender weer. Het wordt gepubliceerd omdat zowel de gemeenschap als het ministerie van SZW transparant en open wil zijn over de gunning van projecten.

Toelichting Tender projecten Decade 2016.pdf

Samenvatting projecten
De gegunde projecten kunnen lopen tussen 1 januari 2017 en 1 april 2018. Onderstaande samenvatting geeft inzicht in het doel en de beoogde resultaten van deze projecten.

Samenvatting tenderprojecten doel en resultaten vs 06122017.pdf


Nieuws van de projecten
De organisaties achter de gegunde projecten kunnen nieuwsberichten delen over de projecten.