AADCC Nederland (African and African descendants Coörporative Coalition)

 

Naam AADCC Nederland (African and African descendants Coörporative Coalition)
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie- en formatiestructuur: Coördinatie team met leden.
Aantal vaste medewerkers: vijf (onbetaald)
Aantal betrokken vrijwilligers: AADCC Netwerk

Organisatietype Netwerken
Financiering -
Branche Slavernijverleden & racismebestrijding
Werkgebied Internationaal en nationaal (Amsterdam)
   
Strategie Optimale communicatie via social media, bijeenkomsten, lezingen, spreekuur en persoonlijke benadering.
Uitgangspunten strategie African centred perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Herdenken en Verwerken, VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst en Racismebestrijding
Actiegerichte activiteiten Demonstraties, protestbijeenkomsten, lezingen en workshops
   
Doelgroep African and African descendants personen zijn de hoofddoelgroep van het Netwerk
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie, doelstelling(en) & speerpunten Het organiseren en mobiliseren van African and African descendants personen in Nederland en het mede behartigen van hun op het gebied van het Racismebestrijding, de verwerking van het  Nederlandse slavernijdossier, de uitvoering van de Durban Verklaring en het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst Actie Programma
Visie Het toewerken naar een samenleving vrij van racisme en discriminatie alwaar de staatsmaatregelen, de instrumenten en voorzieningen in overeenstemming zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zodat mensen van Afrikaanse afkomst van alle rechten en vrijheden kunnen genieten.