‘WEG met mental slavery’

 

Naam ‘WEG met mental slavery’
Website

www.wegmetmentalslavery.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Rechtspersoonlijkheid:  Eenmanszaak
Aantal vaste medewerkers: 1

Organisatietype Overigen
Financiering Gemeente Amsterdam geeft bijdrage voor drie lees/praat/discussiegroepen voor afro-caribische vrouwen. Door verkoop van het boek 'WEG met mental slavery', sommige trainingen worden betaald, waardoor anderen weer gratis kunnen worden gegeven. WEG met mental slavery is onderdeel van Innergold Levensboeken, vlogs, blogs en (web)teksten, waarmee geld verdiend wordt dat voor een deel de activiteiten van WEG met mental slaveryvoor een deel kan financieren.
Branche Slavernijverleden & racismebestrijding
Werkgebied Nationaal (Amsterdam)
   
Strategie Door boeken, lezingen, workshops en lees/praat/discussiegroepen bewustwording en empowerment bevorderen.
Uitgangspunten strategie African centred perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Herdenken en Verwerken
Actiegerichte activiteiten Lezingen en workshops
   
Doelgroep Afro-Caribische mensen, met bijzondere aandacht voor Afrikaanse en afrocaribische jongeren, vrouwen en meisjes.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie 'WEG met mental slavery 'heeft tot doel zoveel mogelijk mensen de ogen te openen over het verborgen en vanzelfsprekende racisme in onze wereld, en de manier waarop wij dat ge:internaliseerd hebben. Door aan het opdoen van de juiste kennis, bewustwording en zelfliefde (voor onszelf en alle zwarte mensen) te werken, kunnen wij dat het hoofd bieden.
Visie De positie van Afrikaanse mensen in deze wereld is zeer ongelijkwaardig. Slavernij en daarna de kolonialisatie van Afrika hebben een wereld gecreëerd waarin racisme haast vanzelfsprekend is geworden. Zo vanzelfsprekend dat veel mensen, zowel witten als zwarten het niet eens doorhebben. Mijn visie is een maatschappij helpen bevorderen waarin wij als trotse, mensen,ons bewust van onze eigen grootsheid, met elkaar samenwerken, onze eigen economie bevorderen en zo een harmonieuzere en rechtvaardigere samenleving scheppen.
Doelstelling(en) & speerpunten

AfroCaribische mensenkennis geven over en bewust maken van zaken als mental slavery, (institutioneel) racisme, white privilege en white supremacy en de geschiedenis hiervan. Tevens handvaten bieden. Boeken, lezingen, workshops hierover geven.

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding; Lezingen, trainingen en workshops geven over onderwerpen als: - omgaan met micro-agressies (klein ziekmakend alledaags racisme).|

Op het gebied van empowerment: Lezingen over de ware geschiedenis van Afrika en onszelf  workshops over mental slavery, wat het is, hoe het ons beïnvloedt, hoe er vanaf te komen Boeken schrijven over en in opdracht van afro Caribische mensen over hun familieverhalen en hun leven, met als doelgroep hun kinderen, kleinkinderen en overig nageslacht, zodat wij ons nageslacht kunnen helpen 'wortelen' en een persoonlijke geschiedenis geven.

Op het gebied van herdenken en verwerken: Lezingen - workshops - trainingen over bewustwording - Boek: WEG met mental slavery.

Op het gebied van educatie en bewustwording; Lees/praat/discussiegroepen over thema's uit'WEG met mental slavery' in het kader van bewustwording. - Lezingen over grote zwarte mensen: Marcus Garvey, Tula, de marrons