Community Building International Network Netherlands Foundation (Stichting CBINN)

 

Naam Community Building International Network Netherlands Foundation (Stichting CBINN)
Website

www.cbinn.eu

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatorische gegevens: 
Bestuurssamenstelling: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en 3 bestuursleden.

1. Een Raad van Toezicht en Raad van advies
2. Community building clusters met locale en regionale facilitators
3. Comités (adhoc)
4. Samenwerkende partner-organisaties
5. Vrijwilligers

De organisatie werkt naar een gezonde samenleving en steunt op haar Community Building deskundige die op beleidsniveau invloed heeft op het bouwen van gemeenschappen, zodat iedereen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooiien, armoede te voorkomen en te bestrijden, en het afdwingen van respect.

Organisatietype Stichting
Financiering

Transparency en Accountability
Stichting CBINN is nog een jong bedrijf en heeft tot nu toe programma’s ontwikkeld en uitgevoerd door bijdragen van het bestuur, vrijwilligers, bedrijven en organisaties. Hierdoor is een track record van succes gecreërd. De organisatie is bezig zich te professionaliseren om haar programma’s succesvol uit te voeren.

Financiele ondersteuning is nodig
a) De organizatie streeft ernaar om financiele zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bereiken door eigen inkomsten te generen. Hiervoor is start kapitaal of Seed money en partners van belang.
b) Het uitvoeren van alle zes programma’s
c) Landelijke training van community building facilitators in de Afrikaanse Diaspora gemeenschap
d) Onderzoekingen
e) Faciliteiten en uitrusting
f) De organisatie heeft een ANBI status en is aantrekkelijk voor donateurs.
 

Branche

Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (Community Building)
Onderwijs, welzijn, onderzoek, kunst en cultuur, slavernijherdenking

Werkgebied Lokaal, nationaal, internationaal met zetel in Nederland  (Veendam en Groningen)
   
Strategie Een professionele aanpak van innovatieve programma's van stichting CBINN is bedoelt voor nationale inzetbaarheid in de Afrikaanse Diaspora gemeenschappen in Nederland
Uitgangspunten strategie Continental African en Caribbean centered perspectief en ook in het algemeen de sociale cohesie en integratie vergroten
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Educatie, economische zelfstandigheid, cultuurwisseling, preventie jeugddententie, ouderparticipatie, gezondheid, research
Actiegerichte activiteiten Er zijn 6 programma’s die belangrijk zijn in elke kansarme - Afrikaanse Diaspora gemeenschap. 
- Naschoolse programma’s in Homework en Science
- Preventie van jeugd detentie
- Vrouwen empoweren door sociale cooperatieven en werkgelegenheid
- Cultuurwisseling activiteiten voor verbinding
- Gezondheid activiteiten van vrouwen en ouderen 
- Ouders empowerment

Alle andere activiteiten die ons helpen om de doelgroep te bereiken om deel te nemen o.a lezingen, workshops, trainingen, radiointerviews
   
Doelgroep Afrikaanse Diaspora Gemeenschap - Kwetsbare gemeenschappen, achterstandwijken: Vrouwen (meisjes), alleenstaande (tiener) moeders; laag inkomen en lage opleiding; kinderen/jongeren/ jeugd met school/leerachterstand; nieuwkomers (azielzoekers).
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Het verschuiven van focus in de Afrikaanse Diaspora gemeenschap naar activiteiten die economishe welzijn en een betere quality of life bevordert. Zelfstandigheid, onafhankelijkheid en duurzaamheid in alle aspecten van de gemeenschap.
Visie

Ieder mens heeft het recht om zich te ontwikkelen en economische  zelfstandigheid te bereiken. Het recht om expansie, vreugde en vrijheid. In het geval dat het structuur(systeem) van een land niet toereikend zijn voor bepaalde doelgroepen om in zichzelf te kunnen voorzien, dienen programma’s (subsystemen) opgezet te worden om marginalisering  te voorkomen. In de Afrikaanse Diaspora Communities in Nederland ontbreken zes programma’s en structuur uit eigen perspectief. Dit is nodig voor:

1) Individuele bevorderingen en het gemeenschap beweging door economische ontwikkelingen.

2) een goede basisvorming voor overdraging van kennis en vaardigheden aan de volgende generatie.

3) Het doorbreken en voorkomen van de vicieuze cirkel van achterstand en armoede en intergenerationele problematiek.

Doelstelling(en) & speerpunten

Empoweren, versterken van de doelgroep naar economische zelfstandigheid en financiële vrijheid. Het creëren of ondersteunen van inkomen genererende activiteiten.

De organisatie steunt een van de drie pilaren van de Decade for People of African Descent nl. DEVELOPMENT, omdat dit in lijn is met de missie van stichting CBINN.

   
Projecten

Alle programma’s van stichting CBINN zijn langdurig/meerjarig. Ze zijn lokaal, regionaal, nationaal en internationaal inzetbaar. De organisatie neemt een integrale en totale robuust aanpak bij het oplossen van langstaande problemen. Niet alle programma’s of projecten zijn in dit document vermeld.

Op het gebied van racismebestrijding –Empoweren van de doelgroep. Onze organisatie is van mening dat racisme en discriminatie van harteloze en morele aard zijn bij boosdoeners. Alleen wetten, regelgevingen en het serieus uitvoeren hiervan kunnen slechte gewoonten van bepaalde mensen en organisaties, die racistische en discriminerende elementen in stand houden, doorbreken. Het bestrijden van racisme en discriminatie dient gepaard te gaan met het versterken van de Afrikaanse gemeenschap.

Op het gebied van empowerment: Het versterken en ontwikkelen van vrouwen kinderen en jongeren; het empoweren van ouders; het opbouwen van kwetsbare gemeenschappen.

Op het gebied van herdenken en verwerken: Een Trans Antlantic Slave Trade Commemoration.
Het verwerken van traumatische/schock ervaringen is nooit aangesproken, daarom is de organisatie in gesprek met verschillende partners om sessies in familieverband te organiseren.