Stichting Kadowinja Schoolkinderen-Toekomst

 

Naam Stichting Kadowinja Schoolkinderen-Toekomst
Website

www.Kadowinja.org

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling:  Voorzitter, Seretaris en Penningmeester
Aantal leden: 7

Organisatie- en formatiestructuur:  Voorzitter, penningmeester, secretaris ,vrijwilligers
Aantal betrokken vrijwilligers:  15

Organisatietype Stichting
Financiering Fondsen: structurele project en of overheidsfinanciering 2x Financiering van VNG om event te organiseren. Kerstdiner en dansmiddag; Financiële adoptieouders die jaarlijks een geldbedrag naar de stichting overmaken
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Afrika (Helmond)
   
Strategie Het financieel adopteren van kinderen. Het uitoefenen van activiteiten zoals beurzen en markten bezoeken om spullen te verkopen, het organiseren van benefietavonden e.d.
Uitgangspunten strategie African centred perspectief 
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Educatie,  Sociaal Maatschappelijke Hulpverlening
Actiegerichte activiteiten Lezingen en workshops
   
Doelgroep Kinderen en jongvolwassen 0-25 jaar, vrouwen, mannen, gehandicapten en verslaafden
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie Het verbeteren van de levensstandaard van kinderen en jongvolwassenen in Kisumu, Kenia (0-25 jaar) en het verrichten van activiteiten met betrekking tot al het geen dat met het vooraanstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling(en) & speerpunten

A. Het stimuleren van het naar school gaan van kinderen en het stimuleren / begeleiden van onderwijs en onderwijsprojecten.
B. Het verbeteren van voedingspatronen en voedingsmiddelen en het verstrekken van adviezen op het gebied van voeding en ondervoeding  en het belang van borstvoeding. C. Het geven van gezondheidsvoorlichting over o.a. Malaria HIV en geslachtsziektes, Seks en ongewenste zwangerschap.
D. Het toegankelijk maken van gezond drinkwater

   
Projecten

Zijn op het gebied van educatie en bewustwording onder andere voorlichting over recht op onderwijs zonder onderscheid te maken van geslacht en leeftijd.