Stichting Kenki Liba

 

Naam Stichting Kenki Liba
Website

https://nl-nl.facebook.com/KenkiLiba

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie- en formatiestructuur:
DB/AB/adviesraad, werkgroepen
Aantal betrokken vrijwilligers: circa 20

Organisatietype Stichting
Financiering Een klein jaarlijkse project budget van de lokale overheid. Of  in natura bijdrage van een private bedrijf in Utrecht, bijvoorbeeld leesplankjes, kwartetten e.d. Voor het ontwikkelen van een leesorientatie project, voor volwassenen in Gambia in het rurale gebied. 

Eigen middelen inzet  van vrijwilligerswerk, ontvangen middelen in natura, soms bijdragen  van bestuursleden  om het budget te vergroten.
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Utrecht en omgeving
   
Strategie Samenwerking met  de wijkraad , vrijwilligers centrale, indien nodig en /of gewenst,
Adviezen van de adviesraad trachten op te volgen; Participatie   in workshops e. d., ook landelijke events. Het organiseren van ontmoeting ’s momenten.
Uitgangspunten strategie Meervoudig perspectief; mensenrechten /koloniale geschiedenis, African centrerd perspectief. Ieder jaar worden er twee activiteiten in dit kader georganiseerd, w.o. koloniale verleden , overeenkomsten in voeding ’s gewoonten, rituelen , tradities en klederdrachten  uitwisselen. Afro Caribisch Nederlands perspectief,  O.A. activiteiten  organiseren, m.b.t. slavernij verleden.
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit -
Actiegerichte activiteiten Demonstraties , alleen  als participanten, indien relevant
Protestbijeenkomsten idem, Lezingen ja, tenminste eenmaal per jaar, afhankelijk van het budget.
   
Doelgroep Burgers in de wijk, maar ook burgers in de wijk , gemeente en provincie  Utrecht
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Uitwisseling van culturen , tradities en geschiedenis tussen Nederland, Suriname en Gambia. Door leren van elkaar worden mensen vriendelijker tegen elkaar en dat komt de samenleving uiteindelijk ten goede .
Doelstelling(en) & speerpunten

1.Het bevorderen van een samenleving, waarbij de burgers elkaar niet alleen tolereren, maar ook accepteren. En met name in Utrecht;
2. Het bevorderen van  duurzame leefbaarheid;
3. Het bevorderen van samenwerking vanuit een diversiteit ’s perspectief;
4. Het kennen elkaar ’s geschiedenis, door  voorlichting ’s momengten.

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding:  Project Diversiteitsbeleid, helaas door het zeer beperkte budget van de gemeente, na de decentralisatie, geminimaliseerd, moest het een en ander beperkt worden.


Project racisme in de wijk;
Op het gebied van empowerment van de doelgroep mensen van Afrikaanse afkomst. Sociaal culturele empowerment via workshops , ontmoeting ’s momenten; project uitwisseling van rituelen , tradities en gewoonten/ welke overeenkomsten. Klederdrachten shows met historische toelichting.

Ieder jaar staat het thema slavernijverleden op de agenda. FACILITATORS worden ingehuurd, tegen een minimaal budget. In diverse  activiteiten tussen 05 september 2014 en heden  geparticipeerd in het kader van de DECADE voor  People of African DESCENT.

Op het gebied van herdenken en verwerken van het Nederlands slavernijverleden; Ieder jaar in de eerste week van juli een bijeenkomst met medewerking van externe experts, zoals wethouder Vyent, Barryl Biekman , Mirjam uit Gambia etc.

Op het gebied van (mensenrechten) educatie en bewustwording: project Leer elkaar kennen , in vrede  samen leven met elkaar, is afgerond. Voorlichtingsdag over mensenrechten i.s.m. TIYE INTERNATIONAL. De burgemeester verrichtte de opening. Het houden van voorlichtingen in de kerk  op het gebied van  mensenrechten.