Stichting Untold

 

Naam Stichting Untold
Website

www.untold.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie- en formatiestructuur:
Aantal vaste medewerkers: 3
Aantal betrokken vrijwilligers: 10

Organisatietype Stichting
Financiering Untold vraagt voor de verschillende projecten jaarlijks subsidie aan bij verschillende fondsen. We krijgen nog geen structurele financiering, wat wel gewenst is. Via optredens en voorstellingen
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Nationaal ( Amsterdam)
   
Strategie Untold is een culturele organisatie gericht op tieners, jongeren en jongvolwassenen die bezig willen zijn met kunst en cultuur, waarbij vooral West-Afrikaanse en Afro-Caribische dans- en muziekstijlen centraal staan. Untold staat bekend om haar multidisciplinaire theater- en dansproducties en de wijze waarop de doelgroep wordt begeleid en gecoacht in hun artistieke ontwikkeling. De organisatie heeft als bijkomende ambitie haar semiprofessionele theatergezelschap “Untold Company” om te vormen naar een professionele theatergezelschap. Untold heeft een unieke concept als het gaat om het bevorderen van talentontwikkeling en cultuurparticipatie. Ten eerste bereikt Untold met haar producties heel veel bezoekers met een niet westerse achtergrond. Daarnaast bereikt Untold met haar aanbod heel veel jongeren van Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse afkomst. Untold weet juist deze groepen te bereiken die normaliter het theater nooit bezoeken. Daarnaast richt Untold zich ook op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren middels op maat aangeboden empowermentactiviteiten op het gebied van identiteit en cultuur.
Uitgangspunten strategie Afro Caribisch Nederlands perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Kunst, Cultuur, Theater  en Educatie
Actiegerichte activiteiten Workshops
   
Doelgroep Kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 tot 27 jaar zijn de primaire doelgroep.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Untold vindt het essentieel dat het zelfbeeld van deze jongeren wordt versterkt en gewaarborgd. De middelen die Untold hanteert om deze missie te realiseren zijn vooral het aanbieden van theater- en dansproducties en danslessen. De producties worden zowel nationaal als internationaal opgevoerd. De verhalen worden uitgebeeld in een diversiteit aan Afrikaanse en Afrikaans Caribische dans- en muziekstijlen. Daarnaast biedt Untold ook empowerment activiteiten aan zoals: trainingen, coaching trajecten, uitwisselingsprogramma en debatten. Stichting Untold wilt vooral jonge makers de gelegenheid geven om vanuit hun eigen achtergrond hun verhaal te vertellen. Een verhaal dat zowel educatief als entertainend is. The voorstelling `The Story Untold’, `Four Element’ en `Obia’ zijn daar succesvolle en voortreffelijke voorbeelden van.
Visie Untold vindt het van belang om jongeren, en Afro Nederlandse jongeren in het bijzonder, bewust te maken van hun collectieve identiteit, historie en toekomstperspectief. Om een autonome burger te worden is het van belang dat jongeren hun maatschappelijke positie kennen en versterken binnen de samenleving.
Doelstelling(en) & speerpunten

Het doel wat Untold beoogd is om jongeren actief en bewust bezig te laten zijn met het waarderen van hun identiteit en cultuur. Vooral Afro Nederlandse jongeren maken gebruik van het aanbod van Untold. Maar ook jongeren met andere etnische achtergronden maken veelvuldig gebruik van het aanbod. Hierbij zijn vooral dans en theater belangrijke middelen die Untold inzet. Speerpunten 2016 A. Opzetten van een professionele theatervoorstelling via o.a.: Fonds voor Podiumkunsten, Amsterdam Fonds voor de Kunst en Fonds 21 (excelleren). Er zijn al voorbereidende gesprekken gevoerd met deze fondsen. B. Talentontwikkelingstrajecten aanbieden op het gebied van podiumkunsten i.s.m. met Bijlmer Parktheater en Jeugdtheaterschool Zuidoost (ontwikkelen en bekwamen) C. Verbreden cultuureducatie d.m.v. o.a. lespakket Untold The Story. D. Internationale samenwerkingsverbanden en projecten op gebied van talentontwikkeling, educatie en podiumkunsten. De internationale partners zijn o.a.: ACE Dance and Music, NICOLA, Creative Cycle, en Ndebele (uit UK, Frankrijk en Italië), Ghana Dance Ensemble en National Dance Company (Ghana) en Naks (Suriname).

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding; 1. Uitwisselingsproject in Londen 2016(projectaanvraag wordt geschreven) 2. Cultuureducatieve lessen op scholen in Amsterdam Zuidoost.

Op het gebied van empowerment; 1. Community African Dance Class 2. Theatervoorstelling Obia (20 maart 2016 voorstelling in het Bijlmer Parktheater) 3. Theatervoorstelling Konfo (première 4 juni 2016 in het Bijlmer Parktheater) 4. Empowerment Youth Day.

Op het gebied van herdenken en verwerken; 1. Slavernijlessen op scholen in Amsterdam Zuidoost. Projecten op het gebied van educatie en bewustwording; 1. Daddy Be Your Own Hero 2. Black History festival 3. Uitwisselingsprojecten naar Engeland (ook in het kader van de Black History Month in oktober).