Stichting Nana Mbroh Foundation

 

Naam Stichting Nana Mbroh Foundation
Website

www.nanambroh.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester
Organisatie- en formatiestructuur: Bestuur en vrijwilligersgroep
Aantal betrokken vrijwilligers: 12

Organisatietype Stichting
Financiering  
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Amsterdam
   
Strategie

Organiseren van kennismakingstrip, organiseren van lezingen en workshops zowel in Nederland als in Ghana en Suriname.

Uitgangspunten strategie

Meervoudig perspectief

   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Herdenking en Educatie
Actiegerichte activiteiten Lezingen en workshops
   
Doelgroep Drop-outs, Surinaams/Antilliaanse jongeren, Surinaamse/Antilliaanse MBO/HBO stagiaires
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie De organisatie tracht de historische, culturele en economische mogelijkheden met Ghana (Afrikaans continent) in samenwerking met Suriname te versterken en de meerwaarde van beide landen tastbaar, overdraagbaar en uitvoerbaar te maken.
Visie De visie van de organisatie is gebaseerd op een “geven en leren” principe. Op basis van gelijkwaardigheid zijn wij van mening dat waar wij ons ook bevinden er altijd iets te leren valt. En daar waar wij bepaalde kennis bezitten deze deelbaar te maken.
Doelstelling(en) & speerpunten

Meer "allochtone" stagiaires en vrijwilligers betrekken bij het vrijwilligerswerk. Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk ontwikkelen. Speciale projecten voor dropouts en anderen.

   
Projecten

Projecten op het gebied van empowerment. Uitwisselingsproject naar Ghana met Surinaamse muzikanten en marron dansgroep. Organiseren van Soko Psalm Festival. Te vergelijken met de Amerikaanse Gospel, echter de Soko Psalm zijn meer op levenswijze, vertellingen en overleveringen gebaseerd. In tegenstelling tot de Gospel waarbij religie leidend is. Vele Soko Psalm liederen bevatten nog steeds verhalen en levenswijze adviezen die tijdens de slavernijperiode in de liederen verwerkt is. Maken van video documentaire over levenswijze en historische locaties in Ghana voor presentatie en lesmateriaal op onderwijsinstellingen en bijeenkomsten.