Stichting Tina

 

Naam Stichting Tina
Website

http://www.stichtingtina.nl/

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris en penningmeester
Organisatie- en formatiestructuur: voorzitter, secretaris en penningmeester
Aantal vaste medewerkers: 4
Aantal betrokken vrijwilligers: 13

Organisatietype Stichting
Financiering Via verkoop van Afrikaanse hapjes tijdens festivals.
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Groningen en omgeving
   
Strategie Meedoen aan koningsdag, bevrijdingsdags, afrikadag etc.
Uitgangspunten strategie Meervoudig perspectief 
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Onderwijs, Kunst en Cultuur
   
Doelgroep Afrikanen en vrienden van Afrikanen van jong tot oud, van alleenstaand tot vaders en moeders.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Startend vanuit de provincie Groningen wil de stichting TINA doorgroeien tot een organisatie die in Nederland landelijk steun biedt aan de ontwikkeling van mensen van Afrikaanse afkomst en hun initiatieven op het geniet van eten, muziek en kunst inclusief kleding.
Visie De stichting TINA (het thuisgevoel in Nederland voor mensen van Afrikaanse afkomst) is opgericht om thuisgevoel van mensen van Afrikaanse afkomst te bevorderen en de diversiteit te vieren in de Nederlandse samenleving.
Doelstelling(en) & speerpunten

Wij willen mensen met een Afrikaanse afkomst een ontwikkeling laten doormaken vanuit hun eigen kracht en talent en zich daarmee thuis laten voelen in de Nederlandse maatschappij.

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding: wijkdiner met een verhaal is een project ontwikkeld door de stichting TINA en het is een multicultureel wijkevenement waar we brengen bij elkaar mensen van verschillende achtergronden die iets elkaar vertellen. Na afloop worden alle verhalen van wijkbewoners opgetekend en verwerkt tot een wijkboekje die worden uitgereikt aan alle deelnemers en geïnteresseerden dan kunnen mensen zien van verschillen in de wijk zijn.