Stichting Trefcentrum Wi Masanga

 

Naam Stichting Trefcentrum Wi Masanga
Website

www.wimasanga.com

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: 5 bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, alg. bestuurslid (HR), alg. bestuurslid (PR)

Organisatie- en formatiestructuur: Vrijwilligersorganisatie
Aantal vaste medewerkers: n.v.t.
Aantal betrokken vrijwilligers: 32 vrijwilligers (incl. bestuursleden)

Organisatietype Stichting
Financiering Er zijn van plan om fondsen aan te vragen voor bepaalde projecten zoals lezingen en workshops verzorgd door deskundigen uit het buitenland. Eigen middelen zijn niet beschikbaar op het moment. Het Centrum is bezig om eigen middelen te creëren.
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Rotterdam/Rijnmond
   
Strategie  
Uitgangspunten strategie Meervoudig perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Ruimte biedend; Sociaal maatschappelijk, educatief en zakelijk powertrefcentrum
   
Doelgroep 1e en 2e generaties Surinamers en daaropvolgende generaties Surinamers en sympathisanten die Wi Masanga als thuis beschouwen
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie De missie van Stichting Trefcentrum Wi Masanga omvat het bouwen aan: • een modern ontmoetingscentrum met een aangename huiskamersfeer; • een kennis- en educatiecentrum; • een inspiratie- en motivatiecentrum; • een zakelijk trefcentrum; • een werkgemeenschap van ambassadeurs en programmeurs binnen Wi Masanga met ieder een eigen unique selling point (sociaal-maatschappelijke dienstverlening, sport, kunst, cultuur, ontspanning & vrijetijdsbesteding, educatie, ondernemerschap en media), dat zich blijvend ontwikkelen en overdracht doen aan de jeugd. Met bovenstaande missie wenst de stichting de naam Wi Masanga zowel binnen Rotterdam als daarbuiten op de kaart zetten.
Visie Stichting Trefcentrum Wi Masanga is een organisatie met 800m2 ruimte om individuen en kleine en grote groepen personen wekelijks te huisvesten en ervoor zorg te dragen dat deze individuen en groepen hun activiteiten kunnen blijven continueren binnen het Trefcentrum. Alle Surinamers en anderen die de Surinaamse gemeenschap een warm hart toedragen moeten zich welkom voelen en de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen binnen het powertrefcentrum als een hechte gemeenschap.
Doelstelling(en) & speerpunten

Meer focus op de volgende zaken: Vrijwilligerswerk in Wi Masanga Stichting Trefcentrum Wi Masanga weet hoe het ervoor staat op de arbeidsmarkt en wil die mensen opvangen die hun baan zijn kwijtgeraakt en die wat willen betekenen voor de Surinaamse gemeenschap. Daarnaast willen wij deze mensen als vrijwilligers aansporen om hun kwaliteiten, talenten en de ervaring die zij in hun loopbaan hebben opgedaan in te zetten voor Wi Masanga. Door meer vrijwilligers aan te trekken kunnen wij flexibeler worden in onze openingstijden en kunnen wij ons aanbod van activiteiten en diensten verbreden. o Jongeren een plek geven in Wi Masanga Wi Masanga. Om de jongeren zich ook thuis te laten voelen wil Wi Masanga voor hen ruimte creëren waar zij graag komen en de gelegenheid krijgen om zich te ontplooien in alles wat hen aanspreekt.

   
Projecten

Komend jaar willen wij 2 of 3 master teachers naar Nederland halen in samenwerking met andere pan-Afrikaanse organisaties. Dit initiatief moet nog worden uitgekristalliseerd. Afspraken met De Doelen inzake 2 grootschalige evenementen rondom 30 juni (Kabra Neti) en 1 juli. Dit in samenwerking met andere organisaties. Dergelijke projecten vinden plaats via derden in het Trefcentrum. Zelf zijn wij wel bezig om projecten voor 2016 te bedenken, maar concreet kunnen we nog niets doorgeven.