Instituut WIN voor Multiculturele Ontwikkeling (Winston Breda)

 

Naam Instituut WIN voor Multiculturele Ontwikkeling (Winston Breda)
Website

http://www.iwmo.nl/v2/

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester
Aantal betrokken vrijwilligers: 25

Organisatietype Stichting
Financiering Alles wordt uit eigen middelen gefinancierd. In bijzondere gevallen wordt er een beroep op derden(instellingen en de overheid) gedaan.
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Landelijk (Breda)
   
Strategie De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
A. het organiseren van festiviteiten;
B. het stimuleren van Allochtonen in het onderwijs;
C. Het spelen van een intermediaire rol op het gebied van de werkgelegenheid.
Uitgangspunten strategie Afro Caribisch Nederlands perspectief 
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Onderwijs, Kunst en cultuur
Actiegerichte activiteiten Demonstraties, protestbijeenkomsten, lezingen en workshops
   
Doelgroep Mensen van Surinaamse en Caribische afkomst met focus of op personen van Afrikaanse afkomst
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie De missie is gericht op het tot stand brengen van een gelijkwaardige samenleving waarin iedereen zich thuis voelt in Nederland, zonder aanziens des persoon. Respect en Vertrouwen voor elkaar, ongedacht land van herkomst en afkomst, huidskleur, de religie en culturele achtergrond.
Visie Lokale en nationale overheden zijn belangrijke verantwoordelijke organen om de doelstellingen om een gezonde multiculturele samenleving tot stand te brengen en te realiseren. Zij dienen faciliteiten beschikbaar te stellen voor organisaties die een bijdragen willen leveren aan deze doelstelling.
Doelstelling(en) & speerpunten

1. Het bevorderen van een multiculturele samenleving binnen de gemeente Breda en integratie van alle doelgroepen;
2. Het signaleren , bevorderen en ondersteunen van allochtonen en diverse activiteiten op het gebied van werkgelegenheid, cultuur en onderwijs;
3. Het streven naar een gelijkwaardige participatie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving in het bijzonder in de gemeente Breda; Het stimuleren van positieve beeldvorming van mindereden in het algemeen en vertegenwoordiging van deze doelgroep in het bijzonder, He verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

   
Projecten

Projecten op het gebied van racismebestrijding; Participeert in het Landelijk Platform Slavernijverleden en in Breda in het Samenwerkingsverband Anti Discriminatie en Racisme. Projecten op het gebied van empowerment. Ligt beslagen in de doelstelling van de organisatie. Het initiatief is er om platform tot stand te brengen als gespreksoverleg partner van de gemeente Breda maar ook Rotterdam en Amsterdam. Projecten op het gebied van herdenken en verwerken: Participeert in het Landelijk Platform Slavernijverleden. Is initiatiefnemer van de weekendschool: Sabi Yu Rutu met als doel bewustwording teweeg te brengen over het Nederlands Slavernijverleden en kolonialisme inclusief de mensenrechtenschendingen gedurende die periode.