Stichting Eternity Percussion

 

Naam Stichting Eternity Percussion
Website

www.eternitydrum.com

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie- en formatiestructuur:
Aantal vaste medewerkers: freelancers
Aantal betrokken vrijwilligers: 6

Organisatietype Stichting
Financiering Eternity vraagt voor activiteiten jaarlijks subsidie aan bij verschillende fonds plu via optredens en workshops 
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Rotterdam en omgeving
   
Strategie Eternity is in 2003 gestart als vrijwilligersorganisatie. Met de inkomsten uit commerciële optredens, aangevuld met subsidies, heeft Eternity een cultuureducatie aanbod kunnen verzorgen voor verschillende groepen (kennismaken en ontwikkelen), een artiestengroep (bekwamen) en reguliere en incidentele schoolprogramma’s. In de periode 2013-2016 legt Eternity zich toe op professionalisering van de organisatie en het aanbod. Enerzijds leidt dit tot vergroting van het aanbod kunsteducatie. Op jaarbasis worden minsten acht schoolklassen bereikt en het vrijetijdsaanbod wordt uitgebreid naar twee groepen voor fase kennismaken en ontwikkelen, een artiestengroep die aansluiten op het niveau bekwamen. Daarnaast is er één showgroep voor theatershows opgezet. In 2014 heeft deze theatergroep de muzikale voorstelling Beats gemaakt en al een aantal keer gespeeld in NoLIMIT en het Bijlmer Parktheater.
Uitgangspunten strategie Afro Caribisch Nederlands perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Cultuur en Educatie
Actiegerichte activiteiten Demonstraties en workshops
   
Doelgroep Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die affiniteit hebben met Caribische muziekstijlen. Daarnaast richt Eternity zich op de volgende afgeleide doelgroepen:
• Afnemers van optredens (particulieren, bedrijven, festivals, podia en instellingen)
• Bezoekers, muziekliefhebbers
• Professionals uit de muzieksector
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Eternity wilt als culturele instelling een bijdrage leveren aan talentontwikkeling, cultuurparticipatie en visieverbreding van jongeren. Door inzet van jongeren in de eigen organisatie op vitale posities, biedt Eternity jongeren de gelegenheid om cultureel te ondernemen en participeren binnen de Nederlandse samenleving. Hét middel om dit te bereiken is muziekeducatie. De organisatie biedt muzikaal vormende programma's aan waarin jongeren kennismaken met de Caribische drumstijl, hun talenten ontwikkelen en zich als artiest bekwamen.
Visie Vandaag de dag is de samenstelling van de Nederlandse bevolking, met name in de randsteden, een mix van autochtone Nederlanders en groepen van niet-westerse afkomst. Vooral in de grote steden is de Caribische gemeenschap ruim vertegenwoordigd. Deze gemeenschap heeft naast andere culturele gebruiken ook eigen traditionele en moderne muziekstijlen in Nederland geïntroduceerd. Met name onder jongeren van Caribische origine is Caribische percussie enorm populair. Eternity is van mening dat Caribische percussie van muzikale waarde is voor de Nederlandse kunst- en cultuur, die een afspiegeling dient te vormen van de Nederlandse samenleving. Caribische percussie bevindt zich echter nog in een ondergeschikte positie ten opzichte van de traditionele muziekvormen in Nederland. Eternity wilt als culturele instelling een bijdrage leveren aan de groei en vertegenwoordiging van Caribische percussie binnen de “gevestigde orde”. Eternity vindt het belangrijk dat jongeren naast traditionele muziekeducatie ook vanuit deze muzikale discipline worden begeleid om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Vooral omdat deze vorm van kunst door een groot aantal jongerengroepen in heel Nederland wordt bedreven.
Doelstelling(en) & speerpunten

Eternity is een culturele instelling die zich bezighoudt met activiteiten, projecten en evenementen op het gebied van muzikale vorming en performance. De organisatie heeft als doel:
• Het bieden van een platform voor drummers die bezig zijn met Caribische muziekstijlen. • Het ontwikkelen van trajecten ter bevordering van muzikale vaardigheden.
• Het programmeren van drumshows bij (semi) professionele podia.
• Bevorderen van samenwerking tussen zelforganisaties en gevestigde instellingen voor de nodige doorstroming van getalenteerde jongeren.

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding; Eternity verzorgt jaarlijks Empowerment weekenden voor jongeren uit Amsterdam Zuidoost, waarbij het thema racisme een van de onderwerpen zijn. Projecten op het gebied van empowerment; Uitwisselingsproject met Ebony Steelband in Londen Uitwisselingsproject met Afro Reggae in Brazilië. Projecten op het gebied van educatie en bewustwording; Eternity verzorgd jaarlijks empowerment weekenden voor jongeren waarbij educatie en bewustwording een rode draad door het programma heen zijn.