Stichting Yudansa

Naam Stichting Yudansa
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: voorzitter / penningmeester en secretaris
Organisatie- en formatiestructuur: kleine stichting
Aantal betrokken vrijwilligers: 15

Organisatietype Stichting
Financiering Fondsen: structurele project en of overheidsfinanciering. Circa 2000 euro per jaar
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Tilburg en omgeving
   
Strategie Weten waar de vindplaatsen zijn. Onderwerpen aansnijden die hen aangaan en een band creëren zodat meer informatie gegeven kan worden.
Uitgangspunten strategie Afro Caribisch Nederlands perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Sociaal en maatschappelijk werk
Actiegerichte activiteiten Lezingen en workshops
   
Doelgroep Jongeren van Antilliaanse komaf (alle 6 eilanden)
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Bewustmaking, ondersteuning, doorverwijzing van jongeren van Antilliaanse komaf in Tilburg en omgeving. Informatie mbt de doelgroep geven aan relevante instellingen en personen.
Visie Streven naar een evenwichtige samenleving waar er plaats, erkenning en samenwerking is voor en tussen alle bevolkingsgroepen.
Doelstelling(en) & speerpunten

Doelgroep informeren over dagelijkse onderwerpen. Drugs, seksualiteit, onderwijs, arbeid en andere belangrijke onderwerpen. Contacten onderhouden en hulp bieden aan instellingen zodat ze beter met de doelgroep kunnen omgaan.

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding. Bewustmaking rond etnisch profileren.