Vereniging Mira Luz

 

Naam Vereniging Mira Luz
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: drie personen: Voorzitter van Afrikaans Curaçaose afkomst; een penningmeester en een secretaris.
Aantal leden: meer dan vijftig zijn betrokken.
Organisatie- en formatiestructuur: Het bestuur is voor alle activiteiten verantwoordelijk
Aantal vaste medewerkers: 15 alleen tegen onkostenvergoeding (het zijn vrijwilligers)

Organisatietype Vereniging
Financiering Fondsen: de Gemeente Rotterdam Noord verleent subsidies.
Tekorten moeten helaas weleens uit eigen zak worden aangevuld. Subsidies zijn meestal ontoereikend
Branche Onderwijs, kunst en cultuur
Werkgebied Rotterdam en omgeving
   
Strategie

Organiseren  van modeshows, carnavals, zang en muziek demonstraties; 
Het door middel van de evenementen overbrengen van de houding en gedragsaspecten die horen bij de specifieke kunst- en cultuuruiting.

Uitgangspunten strategie Afro Caribisch Nederlands perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Kunst en Mode
Actiegerichte activiteiten Workshops/trainingen/cursussen
   
Doelgroep Overwegend kinderen en jong volwassenen
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Is gericht op het creëren van een samenleving alwaar er geen plaats is voor racisme, discriminatie en apartheid, uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid binnen de sector Kunst en Cultuur(uitingen
Visie De mensheid uniek is en dat die uniciteit het beste tot haar recht komt wanneer het gestimuleerd wordt en de ruimt krijgt om zich te manifesteren binnen de veelheid van kunst en culturele uitingen. Deze visie is op alle culturen van toepassing met in acht neming van de universele verklaring van de rechten van de mens.
Doelstelling(en) & speerpunten

Kinderen en volwassen leren om verder te kijken dan de buitenkant. Samenwerken in harmonie staat centraal, door gezamenlijke activiteiten uit te voeren,

   
Projecten

Deze zijn integraal op het gebied van racismebestrijding door middel van de strategieën. 
Actieve bijdrage aan de ontwikkeling en de voorbereidingen van het Tropisch Carnaval (2016) (de ornamenten, tenues, e.d.). Daaraan  werkt iedereen samen in harmonie.