Stichting African World Studies Institute (STAWSI)

 

Naam Stichting African World Studies Institute (STAWSI)
Website

https://www.facebook.com/African-World-Studies-Institute-362895233914637/

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie en Bestuursstructuur:  Voorzitter,  Secretaris, Penningmeester; Marketing management;  Ideologische leider, Spirituele Leider, Wetenschappelijke Raad

Organisatietype Stichting
Financiering -
Branche Onderzoek en wetenschap
Werkgebied Internationaal / Nationaal (Den Haag)
   
Strategie
 • Ontwikkelen van het vermogen om kritisch te kunnen denken en lezen;
 • Ontwikkeling van de kwaliteit en capaciteit van de student op gebieden van theoretiseren, vooroordeel en differentiatie van waardevolle beoordelingen;
 • Ontwikkelen van het bewustzijn van de student ten aanzien van ras, klasse en gender in sociale en culturele analyses;
 • Ontwikkelen van de deskundigheid van de student om informatie te verwerken, noteren, informatie in schrift onder woorden te brengen, informatie te presenteren en aan discussies deel te nemen;
 • Ontwikkelen van betrokkenheid van de student bij belangrijke theoretische posities, interpretaties en representaties in Afrikaanse Wereld Studies;
 • Ontwikkelen van competitieve en analytische vaardigheden van de student op het gebied van het onderscheiden van algemeen en specifieke waarden en ideeën cultureel, sociaal en politiek;
 • Bevorderen van belangstelling in interdisciplinaire benaderingen en multidimensionale perspectieven en ontwikkelen van zijn kwaliteiten en vaardigheden uit informatie van verscheidene bronnen;
 • Ontwikkelen van de student in het behandelen en analyseren van informatie. 
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Educatie & Bewustmaking
   
Doelgroep Mensen van Afrikaanse afkomst in de eerste plaats en belangstellenden
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en doelstelling(en) Het ontwikkelen van African Centrerd Curricula, Methodieken en Uitgangspunten die bijdragen aan het dekolonisatieproces van de mind  als gevolg van de nasleep van de historische kolonisatie en de trans Atlantische slavernij en van hedendaags racisme en witte superioriteit.
Visie Er is een hardnekkige aanwezigheid van Eurocentrische focus in de inhoud van de educatieve en pedagogische programma’s op alle niveaus van het onderwijssysteem (in Nederland). Zowel in formele – als de informele sector. Er is ook een groeiend besef dat effectieve dekolonisatie processen holistische maatregelen, waar onderzoek, wetenschap, culturele concepten en educatieve tradities naast elkaar bestaan en onderling zijn verweven, moeten omvatten. Ten slotte moeten op mondiaal niveau Pan-Afrikaanse bewegingen zijn verankerd in modellen, methodologieën, programma's en activiteiten van het African centered leren, teneinde duurzame transformatie en empowerment te  waarborgen. Dit is de belangrijkste inspiratie voor de oprichting van STAWSI geweest in de jaren negentig van de vorige eeuw geweest.
   
Projecten

Op het gebied van:

 • Diplomacy
 • Spiritueel Leiderschap
 • Black Educators Network
 • Brothers' Convention
 • (Self)Reparations
 • ACP-EU