Association of African Heritage

 

Naam Association of African Heritage
Website

http://asah-eur.nl/

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling:  Voorzitter, Vice-Voorzitter, PR bestuuder, Secretaris, Penningmeester en marketing management
Aantal leden:  250

Organisatietype Stichting
Financiering Fondsen van De Erasmus Universiteit. Wij trekken per event verschillende sponsoren aan en ook betalen de leden een kleine contributie voor onze events.
Branche Onderzoek en wetenschap
Werkgebied Nationaal (Rotterdam/ Universiteit)
   
Strategie  
Uitgangspunten strategie Meervoudig perspectief 
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Educatie & Bewustmaking
Actiegerichte activiteiten Lezingen en workshops
   
Doelgroep Studenten op de Erasmus en iedereen die affiniteit heeft met Afrika.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie We aim to change the perception of Africa from being the continent of issues to the new continent of opportunities.
Visie ASAH organizes activities like Black History Month and Africa Rising in this respect to strengthen the sense of identity, educate, empower, inspire and instill a sense of pride and appreciation for our African heritage. Our social activities are opportunities to interact with each other, discuss/debate about issues of concern to us, do something productive, explore the world, simply have a good laugh and much more. ASAH strives to assist its members through their academic journey via the organization of workshops/seminars to acquire knowledge and practical skills beyond the classroom, create the opportunity to network and a favorable and responsive climate which encourages members to help each other, as well as, others.
   
Projecten

Op het gebied van empowerment Een voorbeeld hiervan is de African Business Day.

Hier een kort filmpje https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=3SwNkRXZBPM

Op het gebied van herdenken en verwerken Black history month en Africa Rising Projecten op het gebied van educatie en bewustwording: Black History Month en Africa Rising; hierin organiseren wij seminars voor onder andere studenten over bepaalde maatschappelijke problemen en kansen voor onder andere de Afrikaanse persoon. Wij proberen hierin het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle studenten ongeacht welke afkomst.