Dr. F.R Dragtenstein

 

Naam Dr. F.R Dragtenstein
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie- en formatiestructuur:  freelance onderzoek, scholing en voorlichting over de Trans-Atlantische geschiedenis, geschiedenis van Afrikanen in diaspora.
Aantal betrokken vrijwilligers:  4

Organisatietype Overigen
Financiering Fondsen: Opbrengsten van de bijeenkomsten en donaties
Branche Onderzoek en wetenschap
Werkgebied Internationaal en Nationaal (Rotterdam
   
Strategie  
Uitgangspunten strategie African centred perspectief 
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Wetenschapper/ historicus/ onderzoeker
Actiegerichte activiteiten Lezingen en workshops
   
Doelgroep Afrikaanse Surinamers en Afrikanen in diaspora en Nederlanders
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Geschiedschrijving van uit meervoudig- en African centered perspectief.
Doelstelling(en) & speerpunten

Het inzichtelijk maken van de historische basis (bronnen) van zwart racisme en achterstelling van de mensen van Afrikaanse afkomst. Dit d.m.v. publicaties, lezingen over de Europese trans-Atlantische, koloniale en imperiale geschiedenis vanuit meervoudig en African centered perspectief.

   
Projecten

Op het gebied van herdenken en verwerken historisch onderzoek naar de sociale en politieke ontwikkeling van de Afrikaanse mens in Suriname en het Caribische gebied na de afschaffing van de slavernij van 1863 tot heden. Lopende dit onderzoek wordt bekendheid gegeven aan de resultaten d.m.v. publicaties lezingen, workshops (social media) en andere vormen van presentatie.