Stichting Ideële Mediaproducties

 

Naam Stichting Ideële Mediaproducties
Website

www.radiobrasa.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: Voorzitter - Penningmeester - Secretaris

Organisatie- en formatiestructuur: Bestuur - staf - vrijwilligers
Aantal vaste medewerkers: 3
Aantal betrokken vrijwilligers: 47

Organisatietype Stichting
Financiering Sympathisanten en Vrienden van Radio Brasa
Branche Informatievoorziening
Werkgebied International en Nationaal (Rotterdam)
   
Strategie Verleiden en investeren in intergenerationele ontmoeting - het promoten van onze eigen helden - het maken van content wat gericht is op sociaaleconomische opwaartse mobiliteit.
Uitgangspunten strategie Meervoudig perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Informatievoorziening
Actiegerichte activiteiten Lezingen en workshops
   
Doelgroep Mensen met een kleurrijke lifestyle en daarbij bijzondere aandacht voor mensen
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Het versterken van de ondernemers, de kracht van cultuur en identiteit en het vergroten van de institutionele zelfredzaamheid van onze doelgroep.
Visie Een samenleving waarin ruimte is om jezelf te zijn in een wereld die steeds gemengder is.
Doelstelling(en) & speerpunten

Relevante mediakanaal zijn voor onze doelgroep - onze doelgroep bewust maken van het belang van media die haar woorden, beelden, gevoelens kan verwoorden en kan uitdragen.

   
Projecten

Op het gebied van empowerment : Langlopend Radioprogramma De Diaspora: het bewust maken van de Nederlandstalige diaspora met Caribische en Afrikaanse affiniteit op het terrein van economische en maatschappelijke actualiteiten. - Radiobijeenkomsten (op locatie): Arbeidsmarktbewustzijn, zelfidentiteit, historisch bewustzijn en het creëren van de gunfactor. Content programmeren in de diverse radio uitzendingen maken. Het bewust maken van de Nederlandstalige diaspora met Caribische en Afrikaanse affiniteit op het terrein van economische en maatschappelijke actualiteiten. - Radiobijeenkomsten (op locatie): Arbeidsmarktbewustzijn, zelfidentiteit, historisch bewustzijn en het creëren van de gunfactor.