Vereniging RCK-Hollande

 

Naam Vereniging RCK-Hollande
Website

 

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester 
Aantal leden: 15

Organisatietype Vereninging
Financiering Leden betalen contributies
Branche Informatievoorziening
Werkgebied Nationaal (Capelle a/d ijssel)
   
Strategie  
Uitgangspunten strategie Afro Caribisch Nederlands perspectief 
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Informatievoorziening
   
Doelgroep Congoleze gemeenschap in Nederland
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Het bevorderen van de integratie van Congolezen in de Nederlandse samenleving.
Visie Elke Congolees die goed is geïntegreerd in het Nederlandse maatschappij is belangrijk voor de ontwikkeling van Congo.
Doelstelling(en) & speerpunten

Het organiseren van sociale, culturele en politieke activiteiten en conferenties en het bevorderen van kennis van maatschappelijke relevante ontwikkelingen door het verstrekken van informatie.