Comite 1-7-2013

 

Naam Comite 1-7-2013
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Aantal leden: 7

Organisatie- en formatiestructuur:  
Aantal vaste medewerkers: 6
Aantal betrokken vrijwilligers: 10

Organisatietype Overig
Financiering Momenteel is de stichting i.o. Waarna er een beroep gedaan zal worden op middelen via de overheid. 
Branche Informatievoorziening
Werkgebied Amsterdam
   
Strategie Via mogelijkheden in de Nederlandse wet en Europese wetgeving dit doel nastreven
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Informatievoorziening
   
Doelgroep Ex Nederlanders met een Surinaamse nationaliteit die momenteel verblijven in Nederland zonder een verblijfsstatus.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Via lobby en netwerken positie verbetering bewerkstelligen.
Visie Alle ex Nederlanders en hun gezin hebben een waardig bestaan in Nederland
Doelstelling(en) & speerpunten

Een geldige verblijfsstatus voor Ex Nederlanders. Informatie juridische, maatschappelijke en medische begeleiding voor de doelgroep.

   
Projecten

Er wordt onderzocht of er geen ongelijke behandeling plaatsvindt. De rechter in Den Haag heeft onlangs een cliënt van advocaat S. Mahabier in het gelijk gesteld. Cliënt heeft recht op de Nederlandse nationaliteit.