OSJhun IMOI 

 

Naam OSJhun IMOI 
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Rechtspersoonlijkheid:  ZZP/ eenmanszaak
Aantal vaste medewerkers: 1
Aantal betrokken vrijwilligers: wisselend

Organisatietype Overig
Financiering Inzet eigen middelen
Branche Informatievoorziening
Werkgebied Breda
   
Strategie Netwerken; deelnemen aan expertwerkgroepen onder andere aangaande he Int. Decade for People of African Heritage/Descent.
Uitgangspunten strategie African centred perspectief 
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Informatievoorziening
Actiegerichte activiteiten Het verzorgen van lezingen en workshops.
   
Doelgroep Afrikaanse descendants
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie het doen erkennen, herstellen, versterken van Afrikaanse identiteit in de ruimste zin des woords.
Doelstelling(en) & speerpunten

Het actief empoweren van de verschillende Afrikaanse diaspora doelgroepen om zich te verdiepen in de Afrikaanse geschiedenis; het  documenteren en delen van kennis over alles aangaande Afrikaanse geschiedenis en de cultuur van met name het Caribisch gebied en de Amerika's.