Eagle Vision

 

Naam Eagle Vision
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie- en formatiestructuur: Eén mansonderneming
Aantal vaste medewerkers: 1

Organisatietype Overige
Financiering -
Branche Informatievoorziening
Werkgebied Nationaal (Groningen)
   
Strategie Overdracht van Kennis, vaardigheden, kwaliteit, discipline en een spiritueel leven is nodig, zodat dat onze mensen succesvol hierop aarde goed en gelukkig kunnen leven.
Uitgangspunten strategie African centred perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Sociaal Maatschappelijke hulpverlening
Actiegerichte activiteiten Demonstraties, protestbijeenkomsten, lezingen en workshops
   
Doelgroep Voornamelijk gericht op mensen uit de African diaspora voornamelijk hulpbehoevenden.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie Vanuit een holistische benadering mensen van de African Diaspora begeleiden naar een volwaardig menselijk bestaan. Op scholen voornamelijk de mbo scholen is de uitstroom naar de HBO beneden het niveau. Velen kunnen hun Mbo opleiding niet afmaken. Velen stromen in de uitkering. Wij kunnen alleen bouwen als de kennis aanwezig is. Ieder mens heeft een recht op toekomst(jeugd)voornamelijk een volwaardig bestaan in dit leven. Welke betekenis heeft het onderwijs voor onze toekomst? Helemaal niets! De jeugd dient te groeien en te bloeien als zonnebloemen en niet in zijn eerste tien levensjaren kapot gemaakt te worden
Doelstelling(en) & speerpunten

Als pedagogisch didactisch leerkracht, maatschappelijk werker, trainer en practitioner coach en spiritueel trainer/life coach wil ik workshops en trainingen organiseren en verzorgen om de voorgenoemde visie en missie te realiseren. Ook op sportgebied, hierdoor krijg je discipline en doorzettingsvermogen. Ook op het gebied van gezondheid, weten wat je naar binnen eet, voeding en gezond eten. Vergeet niet de (biologische oorlog voering) dat erop dit moment heerst. Bijna iedereen heeft kanker en de farmaceutische industrie die kapitalen hieraan verdiend.

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding: Racisme is een symptoom. De power zit in kennis, doorzettingsvermogen, ondersteuning, begeleiding, motivators en inspirators om racisme het hoofd te beiden. Kennis van de geschiedenis.
Er dient overal in het land krachten op te staan om de jeugd en hulpbehoevenden te trainen en te coachen. In alle hoofdsteden van de elke provincie dienen professionele organisaties opgestart te worden met één centrale landelijke orgaan te Utrecht. Tijdens de dodenherdenking moeten wij onze voorouders en zwarte leiders herdenken. In elke hoofdstad van een provincie moet een standbeeld komen van de black holocaust. Omdat alle provinciën in Nederland hun bijdrage hadden geleverd aan de slavernij. De afschaffing van de slavernij dient landelijk groots opgezet te worden. Het dient een herdenking te zijn voor alle zwarten in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
Projecten op het gebied van educatie en bewustwording: kennis bijbrengen van de wet, de Nederlandse Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Kennis hebben van Sociale Verzekeringswet. Ieder Nederlandse burger dient de wet te kennen. Wat moet je weten als je door een politieagent wordt aangehouden. Hoe zijn de omgangsregels in de wet omschreven. De wet omschrijft hoe je als mens met je medemens dient om te gaan. Als je dat niet weet kan iedereen je onfatsoenlijk en respectloos behandelen.