Stichting Cultureel Erfgoed Caribische gebied en Nederland (CECN)

 

Naam Stichting Cultureel Erfgoed Caribische gebied en Nederland (CECN)
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

<5

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Incidenteel en projectmatig
Branche
 • Slavernijverleden en slavernijherdenking
 • Onderzoek en wetenschap
 • Kennisdeling en onderwijs
 • Racismebestrijding
 • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
 • Media, informatie en communicatie
 • Kunst en cultuur
Werkgebied Caribische Nederlands Erfgoed
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit
 • Herdenking en verwerking slavernijverleden
 • Bewustwording en verdraagzaamheid
 • Diversiteitsbeleid
 • Onderzoek en Wetenschap
 • Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
 • Kennis en informatievoorziening
   
Doelgroep Surniaams & Antillen
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Het onderzoeken, beschrijven en publiceren van Caribisch/Nederlands erfgoed
Doelstelling(en) & speerpunten
 • Streven naar gelijke bejegening van alle doelgroepen
 • Het geven van informatie op genoemd gebied
Samenwerkingsverbanden met: Ninsee, Ocan, SIO, Gemeente Tilburg en
Provincie Noord Brabant
   
Projecten

Naam: Digitalisering Foto Archief Fraters van Tilburg
Korte inhoud: spreekt voor zich

Naam: Tweede wereldoorlog in de West
Korte inhoud: Informatie geven over de Antillen en Suriname tijdens de 2e WO