Gomes, Patricia Diana

 

Naam Gomes, Patricia Diana
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

10 -25 personen

Organisatietype Individueel
Financiering Subsidies
Branche
  • Slavernijverleden en slavernijherdenking
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Media, informatie en communicatie
Werkgebied free lance: Onderwijs en onderzoek, tekstproducties en kennisactiviteiten
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit 1. Herdenking en verwerking slavernijverleden
2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
4. Diversiteitsbeleid
5. Onderwijs
8. Onderzoek en Wetenschap
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
12. Kennis en informatievoorziening
   
Doelgroep Surinaams
Antillen
Afrika
Overig, nl. witte en nieuwe Nederlanders
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie & visie

Ik streef naar een gelijke behandeling van mensen (van Afrikaanse afkomst) en naar het eerlijk verdelen van de bronnen. Hierdoor zal Nederland een rechtvaardig land worden dat niet alleen met zijn slechte verleden heeft afgerekend, maar dat ook het goede voorbeeld geeft voor de toekomst, aan de rest van de wereld. 

Doelstelling(en) & speerpunten
  • Geestelijke dekolonisatie/ historische bewustwording en maatschappelijk besef bewerkstelligen bij de witte erfgenamen van de slavernijgeschiedenis
  • Geestelijke dekolonisatie/ historische bewustwording en maatschappelijke besef bewerkstelligen bij de zwarte erfgenamen (de moderne basja's) die zich laten misleiden door meritocratische sprookjes 
  • Quota voor de arbeidsmarkt
  • Monitoring en sanctieapparaat voor effectieve bestrijding van racisme vanuit organisaties die ook door zwarte mensen zijn bemensd.
   
Projecten

Scholing, o.a. free lance cursussen aan HOVO's; kennisactiviteiten zoals symposia (o.a. Cultureel trauma...) en debatten; tekstproducties zoals boek ( Over ''natuurgenooten'' en ''wilde honden'', Beeldvorming als instrument voor uitbuiting en onderdrukking. Suriname 1842-1862) artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Tijdschrift voor Geschiedenis, en populaire tijdschriften zoals De Parbode, Surinaams Magazine.