Tubane

 

Naam Tubane
Website

www.tubane.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

100 of meer

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Door overheidsinstanties en non profit organisaties
Branche
 • Racismebestrijding
 • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
 • Zorg en welzijn
Werkgebied Integratie, participatie en vergroting sociale cohesie
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit
 • Bewustwording en verdraagzaamheid
 • Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
 • Diversiteitsbeleid
 • Zorg en welzijn
 • Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
 • Vrouwen empowerment
 • Jongeren talentontwikkeling en empowerment
 • Kennis en informatievoorziening
   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Visie

TUBANE wil haar achterban op een volwaardige wijze actief mee laten doen aan het maatschappelijke verkeer in Nederland. Allereerst spreekt zij haar achterban aan om haar talenten en capaciteiten in te zetten en ondersteunt haar daar waar nodig. Aan de andere kant moet de (leden van de) doelgroep de noodzakelijke gereedschappen worden aangereikt om als volwaardig burger te kunnen functioneren.

Sleutelwoorden van de activiteiten van de organisatie zijn:

Meedenken
Meepraten
Meebeslissen
Meedoen

 

Doelstelling(en)

De organisatie stelt zich onder meer ten doel ‘het bevorderen van de integratie en participatie van de Rwandese gemeenschap wonende in Amsterdam en omgeving in Nederland’ enerzijds en ‘het behartigen van de belangen van -en het begeleiden van de doelgroep bij het verkennen van de Nederlandse samenleving’ anderzijds. Ook wordt nagestreefd meer solidariteit, eenheid en samenwerking tussen de doelgroep en de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen.

Om de doelstellingen te kunnen bewerkstelligen wordt gebruikt gemaakt van onder meer:

 Het organiseren van interculturele en educatieve evenementen en vooral bijeenkomsten teneinde de culturele identiteit van de doelgroep te benadrukken en uit te dragen in de Nederlandse maatschappij;
Het bevorderen van contacten tussen de doelgroep en Nederlanders in de Nederlandse samenleving;
Het samenwerken met -en het leggen en onderhouden van contacten met personen en instellingen die op hetzelfde of gelijkbaar gebied werkzaam zijn’.

Samenwerkingsverbanden met: Overheidsinstanties, zelf organisaties met Afrikaanse afkomst en andere afkomsten, ...
   
Projecten

ZIE WEBSITE: www.tubane.nl