Vereniging Ghana Twente

 

Naam Vereniging Ghana Twente
Website

www.verenigingghana.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

10-25

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Contributies en donaties
Branche
 • Kennisdeling en onderwijs
 • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
 • Zorg en welzijn
Werkgebied Landelijk
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
5. Onderwijs
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Misie en visie
 • a. informatie uit te wisselen op (beleids)terreinen die Ghanezen en andere Afrikanen betreffen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau;
 • b. gezamenlijke bovenlokale activiteiten c.q. projecten te initiëren en uit te voeren;
 • c. haar invloed op het openbaar bestuur en op de besturen van instellingen te vergroten;
 • d. zorg te dragen voor Ghanese vertegenwoordiging in de provinciale bestuurlijke functies en maatschappelijke instellingen.oelstelling(en) & speerpunten
Doelstellingen
 • De Ghanafuo Kroye Kuo ( GKKT ) is een actieve organisatie die ernaar streeft om haar ledente laten integreren in de Nederlandse samenleven. Onze organisatie kan worden gezien als vertegenwoordiger van de Ghanese gemeenschap in Twente, de leden komen uit Almelo, Hengelo, Enschede, Borne en Oldenzaal. Het ligt in de bedoeling van de vereniging om andere Afrikanen in Overijssel of Twente te vormen en te begeleiden.
 • Uitvoeren school projecten
 • Adviseren Overheden en maatschappelijke organisaties
Samenwerkingsverbanden met:
 • Vereniging LOA
 • Stichting SADOR
 • Vereniging Partin
 • Stichting Adjoa
   
Projecten

Naam: Les Kist
Korte inhoud:School projecten, bewustwoording en acceptatie