Inclusive Works

 

Naam Inclusive Works
Website

www.inclusiveworks.eu

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

<5

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Inclusive works is afhankelijk van projectfinanciering en bijdragen van derden
Branche
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kunst en cultuur
Werkgebied Inclusie, anti-discriminatie en acceptatie,
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
4. Diversiteitsbeleid
6. Kunst, cultuur en theater
8. Onderzoek en Wetenschap
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment

   
Doelgroep Surinaams
Antillen
Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Missie
Inclusive Works werkt aan een samenleving die niet uit- maar insluit. Hoe bereiken wij dat?

  • Wij geven advies aan organisaties over hoe zij diversiteit in hun dagelijkse werk tot stand kunnen brengen.
  • Wij ontwikkelen en voeren projecten uit om duurzame relaties tussen individuen onderling en groepen in de samenleving op te bouwen.
  • Wij voeren hoogwaardig onderzoek uit dat inzicht verschaft in de processen en motieven van beslissingen en acties.
  • Wij verrichten evaluaties, van ons eigen werk maar ook van de initiatieven van anderen.

Visie
De samenleving, dat zijn wij allemaal. Iedereen neemt deel aan de samenleving en geeft deze vorm – hoe bescheiden of hoe zichtbaar ook. Ieder individu heeft iets unieks te bieden aan de maatschappij: speciale talenten of vaardigheden, competenties, ideeën. En in onze ideale maatschappij heeft iedereen de vastberadenheid om hiermee iets te doen.

Verschil - zowel in leeftijd, cultuur, afkomst, geloof, lichamelijk vermogen of seksuele geaardheid - brengt nieuwe perspectieven met zich mee. Een positieve houding tegenover verschil en diversiteit is nodig; alléén een open en positieve houding geeft mensen de energie hun speciale talenten te gebruiken om innovatieve activiteiten te ontplooien.

Doelstelling(en)
  • Het uitvoeren van projecten en studies
  • Het geven van advies om een inclusieve maatschappij te bevorderen waarin iedereen op gelijke voet kan en wil deelnemen en waarin het nastreven van gelijke behandeling een belangrijke rol zal krijgen
Samenwerkingsverbanden met: 020sbn - Small Business Network
Amnesty International, Nederland
Amsterdam University Press
Art1 Midden Nederland
Atelier Puuur
British Council Netherlands
Bouwfonds Cultuurfonds
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme Bestrijding, België
Clavis Uitgeverij
Cursus- en vergadercentrum DOMSTAD
ECHO, Expertisecentrum diversiteitsbeleid
European Web Site on Integration
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
IMISCOE
Kamer van Koophandel Midden Nederland
Migration Policy Group
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Omroep NTR
Ottomania
Research voor Beleid
Sesam Academie
Stichting Lezen
University Utrecht
Utrechtse Uitdaging
   
Projecten

Naam: Write & Unite; een kinderverhalenwedstrijd
Korte inhoud: Een kindervrhelanwedstrijd gehouden in 2012, 2014 en 2016 met diversiteits- enemancipatiethema's

Naam: Intensief nederlands voor Hoog Opgeleide Werkzoekenden (INHOW)
Korte inhoud: een programma dat werkzoekenden (met een buitenlandse achtergrond) helpt hun Nederlandse schrijfvaardigheden te verbeteren.

Naam: 'Smile; it's that easy to change the world' campagne