Ugandan Community in the Netherlands

 

Naam Ugandan Community in the Netherlands
Website

www.ucn2014.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

100 of meer

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Door de leden (lidmaatschap)
Branche
 • Kennisdeling en onderwijs
 • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
 • Media, informatie en communicatie
 • Kunst en cultuur
Werkgebied Nederland
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

1. Herdenking en verwerking slavernijverleden
2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
5. Onderwijs
6. Kunst, cultuur en theater
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie
 • De vereniging draagt de naam: the UGANDAN COMMUNITY in the NETHERLANDS, bij verkorting UCN..
 • Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
 • De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doelstelling(en)

De vereniging heeft tot doel:

 • a. om alle Oegandezen verenigd te houden;
 • b. de sociaal-culturele kloof te overbruggen tussen de leden van de vereniging en de Nederlandse maatschappij;
 • c. het bieden van een platform om als collectief naar buiten op te treden en vertegenwoordigd te kunnen worden;
 • d. het organiseren van activiteiten om haar leden te informeren over sociale en economische onderwerpen;
 • e. het organiseren en mobiliseren van haar leden wanneer daar een sociale behoefte aan is;
 • f. het aanmoedigen en voortdurend onderhouden van de onderlinge verdraagzaamheid tussen de leden;
 • g. het samenwerken met overheden, zowel in Nederland als in Oeganda, om het welzijn van haar leden te onderhouden en te handhaven;
 • h. het verkrijgen en in stand houden van een permanente ontmoetingsplaats;
 • i. het organiseren van cursussen en evenementen om het welzijn van de leden te verbeteren;
 • j het samenwerken met andere vergelijkbare groeperingen om relevante informatie te verkrijgen en uit te wisselen;
 • k. de unieke Oegandese culturele identiteit te promoten en te beschermen door het organiseren van regelmatige sociale en culturele activiteiten
Samenwerkingsverbanden met: GGD, SOA AIDs, en andere instanties