Stichting Himilo

 

Naam Stichting Himilo
Website

www.himilo.org

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

100 of meer

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Ledenbijdrage, donaties, subsidies
Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
Werkgebied Somalie
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
5 .Onderwijs
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Afrika