Women's Initiatives Network (Stichting WIN)

 

Naam Women's Initiatives Network (Stichting WIN)
Website

www.winforafrica.org

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Women's Initiatives Netwerk heeft nog niet structurele subsidie van de Nederlandse overheid/instantie ontvangen. Door kerk netwerk, private contributie en  onbetaalde inzet van verschillende mensen, kunnen wij projecten realiseren en de positie van vrouwen in de gemeenschap en samenleving verbeteren, beleid pleiten en beïnvloeden.
Branche
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
  • Gendergelijkheid, vrouwen, vrede en veiligheid
Werkgebied International en national
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

5. Onderwijs
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

1. mensen geen baat hebben bij giften, maar bij het versterken van gemeenschappen via het bevorderen van handel en ondernemerschap
2. De positie van vrouwen en kinderen, met speciaal andacht afrikaans migranten vrouwen en hun familie in de samenleving te verbeteren

Doelstelling(en)
  • gendergelijkheid
  • women empowerment
  • peace and security
   
Projecten

Door de financiële crises heeft de Nederlandse overheid net als vele landen te maken met een verhoging van het aantal werkzoekenden. Hierdoor is er ook een vergroting van de concurrentie voor werk tussen de nieuwe werkzoekenden en de mensen die al langer in de bijstand zitten.

Om dit tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid verschillende instrumenten ontwikkeld om bedrijven te stimuleren werk te creëren, maar ook voor individuen is er een stimulans om hun eigen bedrijf opzetten.

Voor sommige groepen is het wel moeilijk om van deze pakketen gebruik te maken.  Wij Afrikaanse vrouwen, worden gekenmerkt door werkloosheid en ontvangen vaak alleen een bijstandsuitkering. Wij worden op de arbeidsmarkt veelal gediscrimineerd ondanks onze talenten en  opleidingen. Sommige van ons  hebben werk maar vaak als oproepkracht.

Wij krijgen geen reële kansen op de Nederlandse arbeidsmark en blijft onze sociale positie laag.
Buiten de uitdagingen waar zij zelf mee worden geconfronteerd, zijn er ook negatieve gevolgen voor hun kinderen in het onderwijs. Vele worden getest via Nederlandstalige toetsen met als gevolg lage cijfers. Daardoor worden zij niet op hun niveau geplaatst en gaan later niet meer naar school.

Om uit deze situatie te komen, heeft WIN een initiatief genomen samen met andere vrouwen. Doel daarvan is vooral de initiatieven van de Afrikaanse vrouwen uit de diaspora en hun families, te ondersteunen en  hen te bemoedigen in hun weg naar een betaalde baan of zelfstandigheid. Wij willen vrouwen ondersteunen in hun activiteiten om eigen inkomen te generen en actief deel te nemen in de samenleving.