Stichting Samenleven (Umubano)

 

Naam Stichting Samenleven (Umubano)
Website

www.umubano.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

5 - 10

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Door subsidies en donaties
Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
  • Kunst en cultuur
Werkgebied Den Haag
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

4. Diversiteitsbeleid
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening
Integratie in samenleving

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Beter leven in Nederland

 

Doelstelling(en)

Mensen uit verschillende culturen brengen in cohesie, door sport ,voorlichtingen ,behersen Nederlandse taal die sleutel is om in NL te leven.

Samenwerkingsverbanden met: Andere organisaties in NL., Gemeenten ,Rode Kruis Den Haag, PEP etc...
   
Projecten

Naam: kennis is kracht
Korte inhoud:ons organisatie geeft informaties aan nieuw komers om beter in NL te wonen en integreren door NL taal les en voorlichtingen.