Okyeman Foundation

 

Naam Okyeman Foundation
Website

www.Okyemanfoundation.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

25 - 100

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Eigen contributie en subsidies
Branche
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
  • Media, informatie en communicatie
Werkgebied Ontwikkeling, integratie en internationalsamenwerking
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Samensterk om  bewust te zijn van waar wij van daan komen en waar wij zijn. Kennis is macht.

Doelstelling(en)
  • Ondersteuning van mensen afkomstig uit de Okyeman gebied in Ghana
  • Contact organisatie voor instellingen in Ghana
  • Training bieden aan deelnemers over bewustwording, eigenheid, sexualiteit etc
  • Zorg aanbieden aan deelnemers die ziek zijn
Samenwerkingsverbanden met: Landelijk orgaan Afrikanen
Pantan
   
Projecten

Naam: Water en hijgiena voor Okyeman.
Korte inhoud: Het bouwen van " boreholes" en wc's in de dorpen van Okyeman gebied in Ghana.