Yangambi

 

Naam Yangambi
Website

http://www.yangambi.com/

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype Individueel
Financiering Via diensten
Branche

Kunst en cultuur

Werkgebied Kunst & cultuur
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

6. Kunst, cultuur en theater
Overig: Organiseren van de evenementen

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Yangambi richt zich op het  produceren, tonen en verspreiden van de ‘nieuwe’ Afrikaanse kunst en cultuur. De focus  ligt op zowel de klassieke podiumkunsten zoals, muziek, dans, en theater als op filmkunsten. Yangambi biedt Afrikaanse kunstenaars de mogelijkheid hun creativiteit en talent te etaleren in Nederland.. Daarnaast willen wij Afrikaanse artistieke producten en producties voor een internationale markt promoten en helpen bij het bedenken van nieuwe concepten.

Onze Missie:
Toegang verschaffen van Afrikaanse kunst en cultuur aan een breed (inter) nationaal publiek
Optreden als intermediair tussen Afrikaanse kunstenaars en potentiele Nederlandse/internationale afnemers
Interesse en de vraag naar Afrikaanse kunst creëren in Nederland.

Strategie:
Het presenteren van Afrikaanse kunst en cultuur aan een breed (inter)nationaal publiek door middel van het organiseren van evenementen en collaboraties op het gebied van podium- en filmkunsten.
Het stimuleren van creativiteit, innovatie en ondernemerschap van jonge Afrikaanse talenten door het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige producties, en door (inter)nationale uitwisselingen en samenwerkingen te stimuleren.
Het ontwikkelen van culturele educatieve programma’s voor kinderen en jongeren op het gebied van podiumkunsten en filmkunsten met maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid.

Doelstelling(en)

 

Samenwerkingsverbanden met:
  • African Young Professional Network (AYP)
  • The Foundation Max van der Stoel (FMS)
  • Afrika Filmfestival Leuven
  • Theater De Vaillant
  • Humanity House
   
Projecten

Naam: iAfrica Festival
Korte inhoud:Met het iAfrica Festival willen wij het publiek een glimp geven in de rijke Afrikaanse kunst en cultuur (muziek, dans, (straat-)theater, kunst en film).
Met dit festival willen we het publiek kennis laten maken met een nieuw Afrika dat zich kenmerkt door economische vooruitgang. Hierbij passen kwalitatief hoogstaande en innovatieve artiesten die een product zijn van de huidige ontwikkelingen op het Afrikaanse continent. Het unieke geluid van deze artiesten staat tegenover de globale trend van neutralisatie van muziek.

Het iAfrica Festival richt zich op artiesten die nieuwe vormen creëren. In verschillende delen van het continent ontstaan nieuwe Afrikaanse genres die voortbouwen op eeuwenoude culturele tradities en die invloeden bevatten van moderne globale genres. We hebben het hier niet over de artiesten die globale popmuziek genres één op één kopiëren. Zulke artiesten zijn vaak populair in het eigen land en daarbuiten, maar missen vaak een kritische blik op de hedendaagse ontwikkelingen. Dit festival heeft betrekking op artiesten die elementen van traditionelere genres behouden en zich openstellen voor westerse of moderne muziekgenres. Zij werken vanuit een Afrikaanse identiteit en schijnen een nieuw licht op deze identiteit.

Kortom, wij willen de echte juwelen van Afrika aan een brede publiek voorstellen. Het iAfrica Festival is een interactief evenement waarbij het publiek wordt aangemoedigd om met de artiesten van gedachten te wisselen.

Naam:iAfrica Film Festival
Korte inhoud: Het iAfrica Film Festival is een initiatief van stichting Yangambi. Het festival wil een platform creëren voor filmmakers van het Afrikaanse continent. Tijdens dit festival krijg je de kans om door de lens van Afrikaanse filmmakers te kijken naar het Afrikaanse continent. Grote kans dat dit je perspectief verandert!