Stichting Migrant Moeder en Kind

 

Naam Stichting Migrant Moeder en Kind
Website

www.smmk.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Subsidies en opdrachten
Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
Werkgebied Maatschappelijk
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
4. Diversiteitsbeleid
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening
Overig: Inloop ontmoetingen en trainingen

   
Doelgroep Surinaams
Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Het ondersteunen bij de emancipatie en inburgering van de kwetsbare groepen, sociaal geïsoleerde migrantenvrouwen en hun kinderen van voornamelijk Afrikaanse afkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Doelstelling(en)
  • Het organiseren van concrete activiteiten als ontmoetingsgroepen, leerzame- en ontspanningsactiviteiten in de breedste zin van het woord, welke specifiek zijn afgestemd op de doelgroep.
     
  • Het ontwikkelen van een vrijwilligersnetwerk die de mensen uit de doelgroep op een duurzame en sociale manier kan ondersteunen bij hun ontwikkeling en inburgering. Het ontwikkelen van een netwerk van samenwerkingspartners voor de stichting, waardoor mogelijkheden worden ontwikkeld om de mensen uit de doelgroep aansluiting te laten vinden bij activiteiten buiten hun eigen directe gezichtsveld en leefomgeving.
Samenwerkingsverbanden met: Stichting Strong Roots
   
Projecten

Naam: tbv vergroten van bewustwording en weerbaarheid