Migrant Organisation For West African's Development (MOWAD)

 

Naam Migrant Organisation For West African's Development (MOWAD)
Website

www.mowad.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

5 - 10

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Subsidies, sponsors en het organiseren van diverse activiteiten
Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
Werkgebied Integratie en Participatie
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

4. Diversiteitsbeleid
5. Onderwijs
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Afrika
Overig
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

De missie van MOWAD het stimuleren van sociale, economische en politieke participatie van West-Afrikaanse jongeren, in het bijzonder het versterken van de positie van deze jongeren op de arbeidsmarkt.

Wij geloven dat kennisdeling, training, samenwerking en begeleiding de beste methoden zijn om jongeren vooruit te helpen. Dit doen wij door jongeren te ondersteunen bij het ontdekken, vergroten en effectief gebruiken van hun talenten en vaardigheden. Verder werken wij samen met ervaringsdeskundige jongeren, deskundigen, organisaties en instanties om onze visie te realiseren.

Doelstelling(en)

MOWAD motiveert West-Afrikaanse jongeren in Nederland om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij helpen deze jongeren zich te ontwikkelen als scholier, student, werknemer, ondernemer, vader en moeder. De arbeidsparticipatie van West Afrikaanse jongeren in Nederland is laag. Wij dragen graag bij aan de verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt. We stimuleren de ontwikkeling van hun talenten aan de hand van toegespitste trainingen, persoonlijke begeleiding en sociale en sportieve activiteiten.

Ook treedt MOWAD op als verbinder: wij faciliteren uitwisseling en kennisdeling tussen organisaties, bedrijven, gemeenten en West Afrikaanse jongeren.. We staan voor wederzijds begrip, respect, en de verrijkende ervaring van sociale en culturele uitwisseling.

   
Projecten

Naam: MOWAD Meet-UP
Korte inhoud: Elke laatste vrijdag in de maand bieden wij persoonlijke advies, ondersteuning, trainingen en begeleiding, advies over opvoeding en onderwijs en maatschappelijke informatie.
Voor wie: Jongeren en jonge gezinnen
Wanneer: Elke laatste vrijdag van de maand
Tijd: 18:00-22:00uur
Plaats: Buurthuis De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1, 3515 EA, Utrecht.
Voor meer informatie: 06-48915591 of stuur een mail naar: info@mowad.nl