Peace Servant

 

Naam Peace Servant
Website

www.peaceservant.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype Individueel
Financiering Opdrachten
Branche
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
Werkgebied Maatschappelijk
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
7. Zorg en welzijn

   
Doelgroep Afrika
Overig
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Geestelijke gezondheid en broederschap in de samenleven.

Doelstelling(en)
  • Saamhorigheid vergroten
  • Vrede in eigen leven
  • Vitaliteit
Samenwerkingsverbanden met:
  • Religie
  • Overheid
  • NGO
   
Projecten

Naam: Versterken van de eigenwaarde en weerbaarheid van mensen van
Afrikaanse afkomst waaronder jongeren