Urgentie Milieu Hygiene in Afrika

 

Naam Urgentie Milieu Hygiene in Afrika
Website

www.unhafrica.com

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

25 - 100

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Sudsidies, donaties
Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Anders, nl, Milieuhygiene in Afrika: water, sanitair, landbouw, milieu, ondernemerschap
Werkgebied Nederland, DRC, Ghana, Nigeria (contacten in bijna ieder Afrikaans land) Onze(lange termijn-) ambitie is om in ieder van de 54 landen in Afrika op enig moment actief te zijn.
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit 4. Diversiteitsbeleid
5. Onderwijs
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening
Overig: Milieuhygiene in Afrika: water, sanitair, landbouw, milieu, ondernemerschap
 
   
Doelgroep Afrika
Overig, nl, Bewustwording Nederlanders, Nederlandse NGOs en andere organisaties (tm bedrijven)
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

De stichting Urgentie Milieu Hygiëne in Afrika (UMHA) is opgericht en gevestigd in Groningen in 2007 en uniek in het Noorden van Nederland. UMHA is een organisatie die staat voor innovatieve, creatieve en duurzame oplossingen voor mens en milieu in Afrika.
De toestand van (publieke) voorzieningen voor mens en milieu in Afrika is over het algemeen erbarmelijk. De stichting wil de enorme effecten van milieuhygiëne-gerelateerde ziekten verminderen en tevens de natuur en het milieu in het algemeen ontzien en bewaken.

ER STERVEN WERELDWIJD NOG STEEDS MEER MENSEN DOOR EEN GEBREK AAN HYGIËNISCHE VOORZIENINGEN EN SCHOON DRINKWATER DAN AAN WELKE ZIEKTE OOK! HET GAAT HIER VOORAL OVER KINDEREN TOT EN MET 5 JAAR !

UMHA staat voor een gezonde omgeving. UMHA wil de benodigde expertise en materialen op het gebied van water, sanitaire voorzieningen, hygiene, voedselzekerheid, en de algemene omgang met duurzaamheid en het milieu naar Afrika brengen, zodat er in de gebieden waar wij werken minder of geen mensen meer sterven door het gebrek aan basisbehoeften. Wij zorgen ervoor dat er bewustzijn ontstaat, dat er wordt onderwezen en dat er banen worden gecreëerd in toekomstige sectoren van duurzame, sociale en economische groei.

Doelstelling(en)
  • Het bevorderen van emancipatie en integratie van Afrikanen in de provincie Groningen
  • Mensen in Afrika toegang geven tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en educatie om mileuhygienisch gedrag te bevorderen, onder meer door middel van empowerment en het opzetten van bedrijven
  • Studenten van Afrikaanse afkomst die in Europa studeren inzetten in gebieden waar hun taal wordt gesproken. Dit verhoogt wederzijds de betrokkenheid van ingezette project managers en de doelgroep en samenwerkingspartners in Afrika en voorkomt het idee van het Europese vingertje die wijst hoe het moet. Het stimuleert de inzet van deze intelligentsia / diaspora op het niveau en de plek waar ze iets kunnen betekenen.
Samenwerkingsverbanden met: Leveranciers van materialen voor projecten:
Basic Water Needs
Jointhepipe
Gered Gereedschap
Zelforganisaties in Groningen
Credits for Africa
Overheid van DRC (accord-cadre van 5 jaar)
Allerlei andere ngo's organisaties en bedrijven in Nederland en Afrika waarmee we op projectbasis  samenwerken
   
Projecten

Wij hebben verschillende (lopende en toekomstig uit te voeren) projecten in Nederland en in Afrika opgezet. Wij richten ons met name op projecten in Africa, waar we Afrikaanse studenten inzetten als project manager.  We creëren daarmee zowel stageplekken, scriptiebegeleiding, kennistoename en  kennisoverdracht, maar daarnaast consultancy, trainingen en empowerment voor de studenten en de doelgroep en samenwerkingsorganisaties in Afrika. Voor het inzien van projecten maken wij graag een persoonlijke afspraak, aangezien wij als onderdeel van onze policy onze projectplannen niet zo maar via het internet delen. Graag horen wij van u voor een te maken afspraak.