Migranten Development Association West-Afrika

 

Naam Migranten Development Association West-Afrika
Website

www.migrant-development-association.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

100 of meer

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering 1.    Zelffinanciering,
2.    Fondsen & crowdfunding
3.    Sociale partners,
4.    Particuliere
Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
  • Kunst en cultuur
  • Om een alternatief te bieden om integratie van de West-Afrikaanse Nederlander te bevorderen. Waarin, het bekenden van ons culturele achtergrond centraal staat
Werkgebied Rotterdam
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
4. Diversiteitsbeleid
5. Onderwijs
6. Kunst, cultuur en theater
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

De culturele verschillen tussen de Nederlandse samenlevingen en de West-Afrikaanse gemeenschap te verkleinen. En het zelfvertrouwen van West-Afrikaanse gemeenschap vergroten zodat men voor richtzelf kan opkomen, waarin onafhankelijkheid een belangrijke pijler is. (werken aan vertrouwen in anderen). 

Doelstelling(en)
  • De West-Afrikaanse Nederlander doormiddel van maatschappelijke participatie kan bijdragen aan de Nederlandse samenleving.
  • Verzelfstandiging in relatie tot de Nederlandse samenleving en maatschappij. Hierbij wild te denken aan informatie, taallessen en juridische bijstand als intermediaire naar de sociale instanties en overheid