Qalanjo African women Fashion & Enterpreneurship

 

Naam Qalanjo African women Fashion & Enterpreneurship
Website

www.qalanjofashion.com

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype Individueel
Financiering -
Branche

Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)

Werkgebied Vrouwen empowerment, fashion en onderneming
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

6. Kunst, cultuur en theater
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Qalanjo fashion is Afrikaanse Nederlandse onderneming en We hebben een winkel aan het Spui in het centrum van Den haag. Daarnaast richten we voor Afrikaanse vrouwen die bijvoorbeeld lang thuis hebben gezeten en nog weinig werkervaring hebben, maar wel een talent om hele lage drempel coöperatie te starten met ondernemen.
Wij proberen ook afspraken te maken met de gemeente om te ondernemen met behoud van uitkering. Maar we richten ook de jonge Afrikaanse vrouwen die net hebben afgestudeerd en graag een eigen ondernemer willen starten.
We ondersteunen om de onderneming te presenteren als een uitdaging optie voor het verwerven van een eigen inkomen en financiële onafhankelijkheid van de Afrikaanse vrouwen te stimuleren.

 

Doelstelling(en)

• Hele lage drempel coöperatie te starten met Afrikaanse vrouwen in onderneming. Bekendheid en ontmoetingplek creëren voor afrikaanse vrouwen ondernemers  binnen in Den haag en omgeving.

• Informeren en begeleiden: de Afrikaanse  ondernemers hebben vaak een beperkte vooropleiding en weinig werkervaring. Ze beschikken doorgaans over weinig informatie en managementkennis met productieassortiment,marketing van hun producten, financiering en kredietverlening en interne bedrijfsvoering.

• Zichtbaar maken de problemen waar Afrikaanse  ondernemers mee te kampen hebben, zijn factoren van culturele aard.

• Kennisoverdracht over   overheidsreglementeringen met betrekking tot vergunningsverleningen, het belastingsysteem en de sociale verzekering. Tot slot hebben ze meestal een zeer beperkte kennis van boekhoudkunde.

• Stimuleren en  presenteren als een uitdagende optie voor het verwerven van een eigen inkomen.

• Bevorderen dat er geen obstakels zijn of  argumenten om Afrikaanse vrouwen niet zelfstandig te kunnen ondernemen.

• Helpen met klantwerving, de Afrikaanse ondernemer zoekt vaak afzet voor zijn producten bij de eigen etnische.

Samenwerkingsverbanden met:
  • Gemeente Den haag
  • Afrikaanse vrouwen in onderneming
   
Projecten

Naam: Meet the boss lady Coöperatie
Korte inhoud: Hele lage drempel onderneming coöperatie oprichten met Afrikaanse vrouwen van uit verschillende sub-Sahara landen. Om de onderneming te presenteren als een uitdaging optie voor het verwerven van een eigen inkomen en financiële onafhankelijkheid van de Afrikaanse vrouwen te stimuleren