Stichting/ fundashon Bek den Futuro

 

Naam Stichting/ fundashon Bek den Futuro
Website

https://www.facebook.com/bekdenfuturo/

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

10 - 25

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Subsidies en funding
Branche
 • Slavernijverleden en slavernijherdenking
 • Kennisdeling en onderwijs
 • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
Werkgebied Het bespreekbaar maken en helen van onbewust doorlevende impact van slavernijverleden, het wegnemen van onwetendheid bij bevolkingsgroepen over inhoud en impact van slavernijverleden; het van hieruit slaan van een brug tussen bevolkingsgroepen in begripsvorming, gedeelde geschiedenis en gezamenlijke toekomst.
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

1. Herdenking en verwerking slavernijverleden
2. Bewustwording en verdraagzaamheid
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Antillen
Primair Curacao; op termijn uitrol naar Caribisch gebied. Daarnaast actief stimuleren van positieve beeldvorming over rol en bijdrage van de afr- caribische van
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Missie: Het tastbaar maken en helen van onbewust doorlevende impact van het slavernijverleden, nu nog onbewust aanwezig in alle aspecten van de Curaçaose samenleving; het wegnemen van onwetendheid en onbegrip vanuit andere bevolkingsgroepen over afro- caribische cultuur, koloniale geschiedenis en de impact hiervan in het hier en nu. Einddoel is wederzijdse openheid, acceptatie en verbondenheid, vanuit gelijkwaardigheid.

Doelstelling(en)

Het binnen de afro- caribische doelgroep stimuleren van eigenwaarde, verbondenheid en kansgerichtheid door:

 • Herkennen en erkennen van de aanwezigheid van oude patronen;
 • Het bewust loslaten van die patronen;
 • Herstel van het contact met voorouderschap als bron van kracht;
 • Stimuleren van gemeenschapszin en initiëren van samenwerkingsstructuren binnen concrete kans- projecten; hiermee een aantal oude patronen letterlijk omkeren.

Secundair: Bekendheid vanuit andere groepen met de impact van slavernijverleden, de economische bijdrage die de slavernij heeft geleverd aan huidige Nederlandse welvaart en daarmee de toegevoegde waarde die afro- caribische voorouders hebben geleverd aan het Nederland van hier en nu. Hiermee aandacht vestigen op de toegevoegde waarde van de afro- caribische gemeenschap voor Nederland als samenleving, wat weer kan leiden tot inzicht, respect en wederzijds begrip.

Samenwerkingsverbanden met:
 • Unesco
 • Overheid Curaçao
 • Overheid Nederland
 • Fonds voor Cultuurparticipatie
   
Projecten

Bek den Futuro doorbreekt vanaf 2017 op Korsou het zwijgen over koloniaal verleden en maakt de nog steeds door- levende thema's bespreekbaar, om ze daarna met een diepgaande en doordachte aanpak definitief te kunnen loslaten.

Een diepgaande impact wordt verwacht op sociologisch, cultureel en economisch vlak.

Het project zal volledig worden geregistreerd op beeld waaruit een documentaire zal worden samengesteld voor internationale vertoning.