Stichting Students Moving Forward

 

Naam Stichting Students Moving Forward
Website

www.smff.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

5 - 10

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering De stichting wordt gefinancierd middels fondsen en donaties
Branche Kennisdeling en onderwijs
Werkgebied Amsterdam
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment

   
Doelgroep Surinaams
Antillen
Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Visie - de overtuiging van waaruit wij handelen
Stichting Students Moving Forward wil een baken zijn voor jongeren, waardoor zij kunnen groeien, hun potentieel leren benutten, ten einde een plek te kunnen verwerven in de maatschappij.

Missie- hoe we invulling geven aan die overtuiging
Jongeren bijstaan om een steviger persoonlijk fundament te creëren. Dit doen wij door te werken aan het ontwikkelen en versterken van levensvaardigheden. Het resultaat is dat de deelnemers beter in staat zijn om afgewogen keuzes te maken en het leven naar eigen wens vorm te geven.

Doelstelling(en)
  • Het zelfinzicht van de 24 jongeren op het gebied van school, privé en/of werk, wordt vergroot en leidt binnen 6 maanden tot vooruitgang.
  • De jongeren maken bewuste keuzes met betrekking tot opleiding of werk.
  • De jongeren leggen een basis voor een zelfstandig bestaan en een gedegen toekomst.
Samenwerkingsverbanden met: Youth academie (NTI NLP)
   
Projecten

Naam:Ontwikkelingsprogramma Act of Change
Korte inhoud: Act of Change is een intensief en professioneel ontwikkelingsprogramma waarin de  jongere zichzelf en de mogelijkheden die hij/zij in huis heeft leert kennen. Hiermee leert de jongere reële doelen stellen en op weg gaan om die te bereiken. Het programma, dat start in de meivakantie. De jongere leert tijdens ons programma over gezegdes als: “Wat je erin stopt, krijg je eruit” en: “Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg”; hoe clichématig dit ook klinkt. Wij richten ons daarmee op permanente gedragsverandering, een hele moeilijke, maar essentiële stap voor onze doelgroep.

Stichting Students Moving Forward selecteert jaarlijks vierentwintig jongeren in de leeftijds-categorie 15 tot 24 jaar uit Amsterdam, om deel te nemen aan het ontwikkelings-programma Act of Change. Zij vormen de kerngroep en met hen wordt een actief programma gevolgd. Het bereik van Act of Change beperkt zich echter niet tot deze kerngroep. De maatschappelijke effecten die het programma teweeg brengt, betreft een grotere groep mensen. Ouders, leraren/leraressen, de sociale omgeving: iedereen profiteert mee van de ontstane gedragsverandering.