Indo-African Foundation

 

Naam Indo-African Foundation
   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

100 of meer

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Donaties
Branche
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Media, informatie en communicatie
Werkgebied Nederland
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

1. Herdenking en verwerking slavernijverleden
8. Onderzoek en Wetenschap
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Mensen van Indo-Afrikaanse afkomst
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Promotion of the history of the 'Black Dutchmen', a group of 3,000 African soldiers who were recruited for the Dutch Indies army between 1831 and 1872, and their Indo-African descendants.

 

Doelstelling(en)

De stichting Indo-Afrikaans Kontakt zet zich in om deze bijzondere geschiedenis onderdeel te maken van de Nederlandse geschiedeniscanon.

Samenwerkingsverbanden met: Stichting Nusantara Amsterdam
   
Projecten

Naam: Zwart in dienst van Oranje
Korte inhoud: De tentoonstelling 'Zwart in dienst van Oranje' die in mei 2005 geopend werd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, vertelde het verhaal van het vertrek van de 'Zwarte Hollanders' uit Afrika, hun ervaringen in Nederlands Indië en de komst van hun nazaten naar Nederland. Historische documenten, prachtige oude foto’s en persoonlijke familieverhalen geven samen een beeld van een bijna vergeten geschiedenis.

Naam: Zwart onder Oranje
Korte inhoud: Om een deel van deze onbekende koninkrijksgeschiedenis te ontsluiten en te delen met de rest van de samenleving wordt er onder de projectnaam ‘Zwart onder Oranje’ een serie cultuur educatieve activiteiten aangeboden bestaande uit lezingen en een expositie gewijd aan de nazaten van ‘Zwart onder Oranje’. Vanuit de verbintenissen tussen Afrikanen en Indonesische vrouwen ontstond er een groep met een nieuwe psychologische, culturele en maatschappelijke identiteit: de Indo-Afrikaan. Levensverhalen van deze groep zullen ook worden ontsloten. Met de komst en permanent verblijf na de Tweede Wereldoorlog van deze nazaten werden ook nieuwe verbintenissen tussen de groepen ‘zwarten’ onderling en met de inheemse Nederlanders aangegaan.