Stichting Dalmar

 

Naam Stichting Dalmar
Website

www.hornafrikaunited.com / www.dalmarmedia.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

10 - 25

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Racismebestrijding
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Media, informatie en communicatie
Werkgebied Media
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep

Afrika
Vluchtelingengroepen

   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

We zijn een organisatie die door middel van kennisoverdracht, gedragsverandering en community media een bijdrage wil leveren aan mondiaal  burgerschap gericht op de eerder genoemde doelgroep.  Wij dragen daarbij actief bij aan het integratie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving .  Hierbij stimuleren en empoweren wj jongeren tot verantwoordelijke burgers die een actieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving maar ook aan actief mondiaal burgerschap.

Doelstelling(en)

Stichting Dalmar is een Nederlandse non-profitorganisatie, die zich in eerste instantie voornamelijk heeft gericht op capaciteitsopbouw, empowerment  en het sociale welbevinden van de Somalische gemeenschap in Diaspora en in Somalie. Dalmar is in 1993 opgericht als een jongeren en media organisatie en heeft zich sinds de tijd ingezet voor de empowerment van jongeren en vrouwen , gender en gelijkheid, maatschappelijke en politieke betrokkenheid van jongeren.
Gaandeweg is Dalmar uitgegroeid tot een organisatie die breder kijkt dan alleen de Somalische gemeenschap. Door samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld via Radio Dalmar met andere migrantenomroeporganinsaties in Edusom  www.edusom.nl  op het gebied van VGV met Afrikaanse organisaties in VON met vluchtelingen organisaties http://www.vluchtelingenorganisaties.nl/, heeft ze een enorm netwerk weten op te bouwen en een uitgebreide expertise op een breed terrein  van vluchtelingenthematiek in Nederland.
Dalmar is nog steeds expert op het gebied van de Somalische gemeenschap in Nederland, de bredere diaspora en Somalië, maar kan door het inzetten van haar netwerk een veel bredere doelgroep van vluchtelingen en migranten bieden.
Primair  ligt de doelstelling van Dalmar bij het empoweren van vluchtelingjongeren tot verantwoordelijke burgers die zowel in Nederland als op mondiaal niveau een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Initiatieven van Dalmar zijn gericht op het ´klaarstomen´ van vluchtelingjongeren voor Nederlandse maatschappij en het voorlichten van Nederlandse instanties over de specifieke problemen die spelen bij de doelgroep en over de effectieve wijze van benadering.

Dalmar hanteert als uitgangspunt dat de vluchtelingengemeenshappen in Nederland in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor de emancipatie en participatie van de eigen achterban. Ze maakt gevoelige thema´s bespreekbaar bij achterban en functioneert regelmatig als intermediair  tussen de doelgroep en Nederlandse instanties

Samenwerkingsverbanden met: Afrikaanse gemeenschap in Hoorn van van Afrika  www.hornafrikaunited.com

Educatieve samenwerking migranten omroepen  www.edusom.nl

Vluchteling organisaties in Nederland  http://www.vluchtelingenorganisaties.nl/

Federatie Somalische Assocaties in Nederland  www.fsan.nl