Overzicht decennium-activiteiten

  

  • Publieksconferentie VN Decennium 12 december 2016

Maandag 12 december 2016 (10:00-22:00) organiseert SZW de conferentie Learn, Participate & Connect: Decade for People of African Descent in het Postillion Convention Centre in Amsterdam. De conferentie staat in het teken van kennis delen, versterking van de eigen kracht, samenwerking en verbinding. Het belooft een inspirerende en interactieve dag en avond met een veelzijdig programma met nationale en internationale sprekers, (Ewald Vanvugt (auteur Roofstaat), Mitchell Esajas (New Urban Collective), Belula Yosef (DIY Society), Simion Blom (raadslid GroenLinks Amsterdam), Anthony Grimes (human rights activist en betrokken bij de protesten in Ferguson naar aanleiding van de dood van Michael Brown) en Cécile Kyenge (Italiaanse politica en lid Europees Parlement).

Op het programma staan discussies, sessies, trainingen én muzikale optredens (van o.a. Sabrina Starke, Shauntell en andere artiesten). Er zijn Infostands voorzien van speeddates en geniet van documentaires, Foodstands en een Black Market met hand-made en fairtrade-mix producten.

Een ieder die geïnteresseerd is in ons gedeeld verleden en een gedeelde toekomst in Nederland is van harte welkom. Er is ruimte voor maximaal 1500 personen. Vooraf aanmelden is niet perse nodig maar heeft de voorkeur en kan via: www.africandescent.nl.

 

  • Prijsvraag Decade Innovation Award

Op dinsdag 25 oktober jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met het Kennisplatform Integratie & Samenleving de prijsvraag Decade Innovation Award gelanceerd. Met deze prijsvraag beogen we vernieuwende ideeën op te halen die bewustwording over anti-zwart racisme vergroten en vooroordelen tegengaan. Meer informatie vindt u op www.decadeinnovationaward.nl.  

We zouden het erg op prijs stellen wanneer u uw netwerk informeert over het bestaan van deze prijsvraag. Hartelijk dank daarvoor!

 

  • Overzicht geprioriteerde activiteiten invulling decennium

Tijdens twee brede bijeenkomsten op 25 augustus en 21 oktober 2016 zijn een aantal gemeenschappelijke doelstellingen en een lijst -zie onderstaand- van 12 geprioriteerde activiteiten en thema’s tot stand gekomen. Het gaat daarbij onder meer om de versterking van onderlinge samenwerking tussen gemeenschappen, diversiteit van instituties, ontsluiting van onderzoek van Afrikaanse geschiedenis in relatie tot Nederland en het dekoloniseren van geschiedenisonderwijs. Inclusiviteit en brede samenwerking zijn belangrijk bij de verdere uitwerking van deze thema’s en activiteiten.  Als u geïnteresseerd bent om ook een bijdrage te leveren aan thema’s of activiteiten uit deze lijst, dan kan SZW u in contact brengen met (mede) initiatiefnemers. De aanvraag daarvoor kan via postbus@africandescent.

Lijst geprioriteerde activiteiten in het kader van het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst vs dec2016.pdf
        

  • CBS-cijfers positie van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland

Het CBS heeft op verzoek van SZW diverse cijfers opgeleverd over de positie van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland. Bijgevoegde tabellen zijn gevisualiseerd in dynamische grafieken waarin de ontwikkeling van de herkomstgroeperingen Surinaams, Antilliaans, Overig Caribisch en Sub-Saharisch zijn te volgen over de tijd. Zie hiervoor:

https://public.tableau.com/profile/publish/OverzichtsfigurenNederlandersvanAfrikaanseafkomst/Toelichting#!/publish-confirm
 

  • Lancering VN Decennium

Op 25 oktober jl. heeft de lancering van het VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst plaatsgevonden bij Dilligentia in Den Haag. De lancering zal worden gevolgd door een in nauwe samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties uit het veld georganiseerde publieksconferentie op 12 december in Amsterdam (zie hierboven).

Op de lanceringsbijeenkomst heeft mevrouw Barryl Biekman uit handen van SZW minister Lodewijk Asscher de Decade Achievement Award in ontvangst mogen nemen. Zijn toespraak ‘Zwarte rijst: De schandvlek van de slavernij’ kunt u teruglezen op Rijksoverheid.nl. Verder kunt u de keynote spreker Doudou Diène terugzien in het NOS journaal van 25 oktober 2016 over het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Als u de film die getoond is tijdens de lancering nog een keer wilt bekijken en delen met uw netwerk, dan kan dat. De film staat op de tijdlijn van Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst pagina. Daar vindt u ook de fotorapportage van de lanceringsconferentie.
 

  • Leerschool Academy X

In september 2016 is in opdracht van SZW de leerschool Academy X van start gegaan. Deze leerschool is ontwikkeld en wordt begeleid door IZI Solutions. Academy X is een plek die jongeren van Afrikaanse afkomst (18-35 jaar) een plek biedt om zichzelf te ontwikkelen. Ook komen jongeren en experts samen om informatie te delen en zich samen in te zetten voor actuele thema's die te maken hebben met het tegengaan van in- en uitsluitingsmechanismen in de Nederlandse samenleving. Deze leerschool wordt medio december 2016 afgesloten door een slotbijeenkomst in Amsterdam en Rotterdam waarin de deelnemers aan hun netwerk presenteren de kennis en ervaring ze hebben opgedaan en wat deze leerschool hen persoonlijk heeft opgeleverd. De wens van SZW hierbij is dat de deelnemers deze kennis verder verspreiden.
 

  • Verhalenwedstrijd Inclusive Works Write & Unite 2016

SZW heeft deze verhalenwedstrijd voor aspirant-auteurs medegefinancierd. De verhalen moeten gaan over de gelijkwaardigheid van mensen met verschillende huidskleuren, in het bijzonder mensen van Afrikaanse afkomst. De winnende verhalen dragen bij aan de positieve ideeën en gevoelens over mensen van Afrikaanse afkomst. Op vrijdag 18 november 2016 vond de prijsuitreiking plaats. De winnaar van de peutercategorie (1-3 jaar) werd Carolijn Leisink met het verhaal ‘Vlechten’. Alieke Bruins heeft de kleutercategorie (4-6 jaar) gewonnen met het verhaal ‘De Boomhut’. Beide verhalen worden als prentenboek uitgegeven in het Nederlands en het Engels. De jury bestond uit een divers gezelschap onder gedeeld voorzitterschap van Gerda Havertong en Domenica Ghidei en heet in totaal 143 verhalen beoordeeld. Meer informatie over Write & Unite 2016 is te vinden op http://www.inclusiveworks.eu/Onze-expertise/Projecten/Write-Unite#.WEVGbcszWot

 

  • Black Achievement Month

De gehele maand oktober 2016 vonden er in verschillende steden een Black Achievement Month (BAM) plaats waarbij aandacht gegeven wordt aan bijzondere bijdragen van Nederlanders van Afrikaanse afkomst via exposities, debatten, theater, dans en film. De Overheid co-financiert de BAM en zal dat in 2017 opnieuw doen.

 

  • SZW in gesprek over de invulling van het decennium

Gedurende 2016 is SZW intensief in gesprek geweest met verschillende organisaties en burgers vanuit de gemeenschappen van Afrikaanse afkomst over een goede invulling van het decennium. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd met ondermeer gevestigde organisaties, grassroots, de creatieve sector en jongeren. De verslagen van deze bijeenkomst treft u hieronder.

 

 

 

jouw online aanmeldformulier
 jouw online aanmeldformulier