Xplore

 

Naam Xplore
Website

https://nl.linkedin.com/in/suzannevwolf

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype Individueel
Financiering Commercieel
Branche

Onderzoek en wetenschap

Werkgebied Onderzoek
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

4. Diversiteitsbeleid
7. Zorg en welzijn
8. Onderzoek en Wetenschap
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Surinaams
Antillen
Afrika
Diversiteit algemeen, ook LHBT, vrouwen
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Xplore streeft meer kennis over de diversiteit van de bevolking na en een betere besluitvorming op grond van feitelijke kennis.

Doelstelling(en)
  • op feiten en cijfers gebaseerde kennisverspreiding
  • exporatieve verzameling van informatie over groepen waar weinig over bekend is.
  • degelijk statistisch onderzoek naar de bevolking
Samenwerkingsverbanden met: Triversity
Onderzoek aan Zet
Theo Telting CS
   
Projecten

Naam: Polen in Nederland, informatievraag en -behoefte

Naam: Bevolkingsprognose gemeente Ede

Naam: Update bevolking Sint Maarten