Vluchtelingenwerk Oost Nederland

 

Naam Vluchtelingenwerk Oost Nederland
Website www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland
   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

100 of meer

Organisatietype Netwerk
Financiering Gemeenten
Branche
  • Racismebestrijding
  • Zorg en welzijn
Werkgebied Vluchtelingenorganisatie/management
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

7. Zorg en welzijn

   
Doelgroep Vluchtelingen
   
Missie, visie en doelstellingen  
Doelstelling(en)

Opvang vluchtelingen