Amirah Elaine

 

Naam Amirah Elaine
Website

in oprichting

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype Individueel
Financiering Geen
Branche
  • Slavernijverleden en slavernijherdenking
  • Onderzoek en wetenschap
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
  • Zorg en welzijn
  • Media, informatie en communicatie
  • Kunst en cultuur
Werkgebied Beleidsmaker, juridisch, vrouwenrechten
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
6. Kunst, cultuur en theater
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
10. Vrouwen empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep iedereen die intresse heeft
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Oog en aandacht voor de medemens.

Doelstelling(en)
  • bewustwording
  • empowerment
  • kennis vergaren,verspreiden, delen