Umuadaigbo Nederlands

 

Naam Umuadaigbo Nederlands
   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

10 - 25

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Charity
Branche
  • Zorg en welzijn
Werkgebied Zorg
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Vrouw emperwerment